Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 

4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Derecske Város 4130 Derecske, Köztársaság u. 87.

Hajdúhadház Város 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.

Nyíradony Város  4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

Újfehértó Város 4244 Újfehértó, Szent I. út 10.

Érmihályfalva (valea lui Mihai) Város 415700 Valea lui Mihai Calea Revolutiei nr. 2. Románia

Kiskereki (Cherechiu) Község 17175 Comuna Cherechiu, sat Cherechiu, nr. 78. Románia

Nagykároly (Carei) Város 445100 Carei, 1 Decembrie 1918 nr. 17. Románia

Székelyhíd (Săcueni) Város Săcueni 3750, Libertăṱii nr.1. Románia

Téglás Város  4243 Téglás, Kossuth u. 61.

Vámospércs Város  4287 Vámospércs, Béke u. 1.

Nyírmártonfalva Község 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38.

Penészlek Község  4267 Penészlek, Szabadság tér 5.

Nyírábrány Nagyközség 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

Nyírbéltek Nagyközség 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 5-7.

Létavértes Város 4283 Létavértes, Kossuth u. 4.

Nyíracsád Község 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.

Konyár Község 4133 Konyár, Rákóczi u. 24.

Álmosd Község  4285 Álmosd, Fő u. 10.

Bocskaikert Község 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.

Pocsaj Nagyközség 4125 Pocsaj, Nagy u. 51.

Újléta Község  4288 Újléta, Kossuth u. 20.

Kokad Község  4284 Kokad, Kossuth u. 55.

Fülöp Község  4266 Fülöp, Arany János u. 19.

Mikepércs Község  4272 Mikepércs, Kossuth u. 1.

Bihardiószeg (Diosig) Község 417235, Diosig, str. Livezilor nr 32., Románia

Tasnádszántó (Santǎu), Község  447270, Santǎu, str. Principalǎ nr. 422., Románia

Érsemjén (Şimian) Község  417545, Şimian, str. Principalǎ nr 55., Románia

Margitta (Marghita) Város 415300, Marghita, Calea Repuplicii nr. 1., Románia

Krasznabéltek (Beltiug) Község 447040, Beltiug, str. Principalǎ nr. 357., Románia

Érszőllős (Viişoara) Község 417652, Viişoara, str. Principalǎ nr. 227., Románia

Szalacs (Sǎlacea) Község 417445, Sǎlacea, str. Principalǎ nr. 47., Románia

Majtény (Moftin) Község 447200, Moftin, str. Principalǎ nr. 219., Románia

Érkávás Község 447085, Cauas, Str. Principalǎ nr 20., Románia

Érkörtvélyes Község  417225, Curtuiseni, Str. Principalǎ nr 13., Románia

Vedresábrány Község 417015, Abramut, Abramut nr. 57., Románia

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

A Csoportosulás célkitűzése

1. A Csoportosulás általános célja, hogy határ menti együttműködés keretében, a gazdasági és társadalmi kohéziót megerősítse tagjai között.

2. A Csoportosulás különös céljai a működési területén:

- régiófejlesztési tervek kidolgozása, projektfejlesztés és projektek megvalósítása;

- az együttműködést, valamint a projektek fenntartását segítő közös intézmények létrehozása, működtetése;

- együttműködés a turizmus fejlesztése érdekében: közös termékfejlesztés, turisztikai infrastruktúra fejlesztése, közös marketing;

- közös turisztikai menedzsment.

A Csoportosulás feladatai

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

2. Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.

3. A Csoportosulás további feladatai:

a III. Cikkely 2. pontjában megfogalmazott különös célok megvalósítása programok, projektek útján;

biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását;

az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Kovács Apor 4031 Debrecen, József utca 19.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2012. április 5.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2012. április 5.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

Pk.65005/2012

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2012. május 7.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

11

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)