Az Európai Unió a soros magyar elnökség ideje alatt fogadta el a Duna Makro-Regionális Stratégiát (Duna Régió Stratégia), melynek célja a dunai makro-régió fenntartható fejlesztése, természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelme. A Stratégia végrehajtásában nyolc EU-tagállam és hat EU-n kívüli ország vesz részt, 11 prioritási terület mentén.