I.              Duna Régió Stratégia

Az Európai Unió a soros magyar elnökség ideje alatt fogadta el második makroregionális stratégiáját, a Duna Régió Stratégiát, melynek célja a dunai makrorégió fenntartható fejlesztése, természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelme. A Stratégia végrehajtásában 14 ország, köztük kilenc EU-tagállam és öt EU-n kívüli ország vesz részt, 11 prioritási terület mentén.

A Stratégia magyarországi koordinációját a Külgazdasági és Külügyminisztérium Export Növeléséért felelős Helyettes Államtitkársága látja el. A Stratégiával kapcsolatos általános információk magyar nyelven ezen a linken érhetőek el. A Stratégia hivatalos honlapja itt található, a prioritási területek, valamint koordinátorok listája pedig innen tölthető le.

II.              A 10. prioritási terület

Magyarország képviseletét a 10. prioritási területen („Az intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés megerősítése”) a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el.

A prioritási terület célja az intézmények és civil szervezetek közötti együttműködések erősítése, a határon átnyúló kapcsolatokban fellépő adminisztratív akadályok feltérképezése és a határ menti régiók együttműködésének elősegítése. Erősödő hangsúllyal jelenik meg a digitális infrastruktúra, a digitális állam fejlesztésének a célkitűzése.

A prioritási területen évente kétszer kerülnek megrendezésre az Irányító Bizottság (Steering Group) ülései a két prioritási terület koordinátor (PAC) szervezésében, Ljubljanában vagy Bécsben. A magyar érdekeket dr. Fekete Katalin osztályvezető, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Regionális és Határ Menti Fejlesztések Főosztálya munkatársa képviseli az üléseken, és ellátja a prioritási terület szakmai koordinációját a kormányzati struktúrában. 

A 10. prioritási terület irányítási struktúrájában lezajlott változás eredményeként az irányító bizottság tevékenységét támogató, 2012-ben kialakított 4 munkacsoport (intézményi kapacitásépítés, civil társadalom, regionális együttműködés, finanszírozás) úgynevezett Tanácsadói Bizottságokban (Advisory Committee) folytatja munkáját, amelyekben a munkacsoportok korábbi szakértői vesznek részt, illetve az érintett szakterületeken jelenleg is folynak szakértői felkérések. Ezek az alábbiak:

1. a kapacitásépítéssel foglalkozó Tanácsadói Bizottság – D-CAP

2. a civil társadalommal foglalkozó Tanácsadói Bizottságág – D-LAP

3. városfejlesztéssel foglalkozó Tanácsadói Bizottság - UPDR 

4. a finanszírozással és befektetéssel foglalkozó Tanácsadói Bizottság – D-FIP

 

Mellettük működnek a helyi érdekeltek platformjai. A helyi szereplők szélesebb körben kerülnek bevonásra a munkába, biztosítva az alulról jövő kezdeményezések képviseletét. 

 

III. Aktualitások

A Stratégia végrehajtása érdekében a Bizottság cselekvési tervet készített, melynek célja a makrorégió kiemelt területeinek meghatározása, és ezáltal „szavak tettekre váltása”. A cselekvési tervben szereplő fellépéseket és projekteket az országoknak és az érintett érdekelt feleknek kötelező végrehajtani. A célok és projektek azonban folyamatosan változásban vannak, mely átalakulást dinamikusan lekövetni csak egy rendszeresen felülvizsgált cselekvési terv tud, mely tükrözi a mindenkori prioritásokat és célrendszert is. Ezek alapján az akcióterv megújítása, átstrukturálása jelenleg is napirenden van, a tervek szerint 2019 második felében kerülne jóváhagyásra.

Duna Régió Stratégia 10. Prioritási Terület

Elérhetőség:

Regionális és Határ Menti Fejlesztések Főosztály

Telefon:

+ 36 (1) 458-1252

E-mail:

LSEbioX7zrjMgYjcmVnaGFmb0BtZmEuZ292Lmh1