I.
              Duna Régió Stratégia

 Az Európai Unió a soros magyar elnökség ideje alatt fogadta el a Duna Makro-regionális Stratégiát, melynek célja a dunai makro-régió fenntartható fejlesztése, természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelme. A Stratégia végrehajtásában nyolc EU-tagállam és hat EU-n kívüli ország vesz részt, 11 prioritási terület mentén.

A Stratégia hivatalos honlapja itt található, a prioritási területek listája pedig innen tölthető le.

II.              A 10. prioritási terület

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a 10. „Az intézményrendszer kibővítése és az intézményi együttműködés megerősítése” elnevezésű prioritási területen látja el Magyarország képviseletét.

A prioritási terület célja az intézmények és civil szervezetek közötti együttműködések erősítése, a határon átnyúló kapcsolatokban fellépő adminisztratív akadályok feltérképezése és a határ menti régiók együttműködésének elősegítése. Erősödő hangsúllyal jelenik meg a digitális infrastruktúra, a digitális állam fejlesztésének a célkitűzése.

A prioritási területen évente kétszer kerülnek megrendezésre az Irányító Bizottság (Steering Group) ülései a két prioritási terület koordinátor (PAC) szervezésében Ljubljanában vagy Bécsben. A magyar érdekeket dr. Fekete Katalin osztályvezető, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Regionális és Határ Menti Fejlesztések Főosztálya munkatársa képviseli az üléseken, és ellátja a prioritási terület szakmai koordinációját a kormányzati struktúrában. 

 

A 10. prioritási terület irányítási struktúrájában változás zajlik, amelynek eredményeként az irányító bizottság tevékenységét támogató, 2012-ben kialakított 4 munkacsoport (intézményi kapacitásépítés, civil társadalom, regionális együttműködés, finanszírozás) úgynevezett Tanácsadói Bizottságokban (Advisory Committee) folytatja munkáját, amelyekben a munkacsoportok korábbi szakértői vesznek majd részt, illetve az érintett szakterületeken jelenleg is folynak szakértői felkérések. Ezek az alábbiak:

 

1 a kapacitásépítéssel foglalkozó Tanácsadói Bizottság – D-CAP

2 a civil társadalommal foglalkozó Tanácsadói Bizottságág – D-LAP

3 városfejlesztéssel foglalkozó Tanácsadói Bizottság - UPDR 

4 a finanszírozással és befektetéssel foglalkozó Tanácsadói Bizottság – D-FIP

 

Mellettük működnek majd a helyi érdekelti felek platformjai. A helyi szereplők szélesebb körben kerülnek bevonásra a munkába, biztosítva az alulról jövő kezdeményezések képviseletét. 

Duna Régió Stratégia 10. Prioritási Terület
Kapcsolattartó: dr. Fekete Katalin osztályvezető
Telefon: + 36 (1) 458-3570
E-mail: FpnVxYwW8A2ccmm2ES2F0YWxpbi5GZWtldGVAbWZhLmdvdi5odQ==

 III.              Budapest Duna Kontakt Pont

A Budapest Duna Kontakt Pont (BDKP) az Európai Beruházási Bank (EIB) és a magyar kormány kezdeményezése amely a Duna Régió Stratégia (DRS) keretében megvalósítandó projektet támogatására jött létre 2012-ben. Az iroda a Külgazdasági és Külügyminisztériumban működik. Tevékenységi körébe tartozik a DRS-hez kapcsolódó energia, víz és közlekedés területén határon átnyúló projektek előkészítésének támogatása, EIB és egyéb finanszírozás elősegítése, illetve az EIB által alkalmazott technikai segítségnyújtási eszközök alkalmazása finanszírozásra alkalmas projektek generálásához.  


Budapest Duna Kontakt Pont
Telefon: + 36 (1) 458-1063