Az európai területi együttműködés (ETE) a kohéziós politika egyik célkitűzése, amely keretet biztosít a közös fellépések végrehajtására és a szakpolitikai tapasztalatcserére a különböző tagállamok nemzeti, regionális és helyi szereplői között. E célkitűzésen belül háromféle programtípus került meghatározásra: határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések, mely programokon keresztül kívánják előmozdítani az unió területi integrációját, területi kohézióját. E célkitűzés keretében 2014-2020-as költségvetési periódusban magyar részvétellel hét határ menti, kettő transznacionális és egy interregionális program kerül kidolgozásra, illetve megvalósításra.