A 2014-2020-as időszakra vonatkozó URBACT III Program társadalmasítása megkezdődött

Elkészült a 2014-2020 közötti URBACT III operatív program végleges tervezete, s ennek kapcsán megkezdődött a program tagállamonkénti társadalmi egyeztetése is.

Az operatív programhoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. május 20-ig várják az URBACT magyar nyelvű honlapján.