Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 

4335 Kántorjánosi, Kossuth u. 14.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

1. Homrogd Község Önkormányzata 3812 Homrogd, Rákóczi u. 4.

2. Baktakék, Beret, Detek, Gagyapáti Községek körjegyzősége 3836 Baktakék, Rákóczi u. 112.

3. Janik Község SK 044 05 Janik c 135.

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

– hogy előmozdítsa a szlovák-magyar határ két oldalán elterülő, az Egyezmény III. pontjában megjelölt területi egységek és ezen területen működő különféle szervezetek közti együttműködés fejlesztésének ügyét a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésén keresztül.

– kísérleti modell projekteket dolgozzon ki és valósítsanak meg a határmenti térségek és területi egységek hasonló élethelyzetű lakosságának életminőségének javítására a regionális különbségek csökkentése érdekében.

– közösség által finanszírozott projekteken keresztül az illegális migráció és a tagállami alacsonyképzettségű állampolgárok kényszervándorlását kiváltó okok mérséklése, fenntartható munkahelyek teremtésén keresztül.

– ökológiai rehabilitáció, erdőtelepítés valamint hozzájárulás a határmenti területek természeti örökségének megőrzéséhez, amely közvetve és közvetlenül hatást gyakorol a foglalkoztathatóság javítására, környezetvédelmi előrelépések megvalósítása.

– megújuló energiahasznosítási projektek megvalósítása, hagyományos energiahordozóktól történő függőség csökkentése a határmenti térségekben.

– a II. pontban meghatározott terület lakosságának jelenlegi képzettségéhez igazodó, piacképes terméket előállító és elsősorban kézimunka igényes növénytermesztés ill. jelentős időráfordítást igénylő állattartás kísérleti modell projektek megvalósítása közösség által finanszírozottan, a nemek közötti egyenlőség előmozdításával és a fogyatékkal élő személyek előtt álló akadályok megszüntetésével.

– önszerveződő vállalkozások kialakulásának ösztönzése és támogatása (inkubáció).

– a két ország határmenti térségeinek partnerségi alapon történő átfogó társadalmi felzárkóztatása, a regionális és helyi erőforrások koncentrációjával az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával és a magyarországi, szlovákiai állami költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával.

– az Európai Közösség – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap révén nyújtott – társfinanszírozásában, területi együttműködésében megvalósuló programok végrehajtása,

– olyan két országra kiterjedő, tárgyi és személyi feltételekkel rendelkező munkaszervezet létrehozása, amely alkalmassá válhat Irányító Hatósági feladatok megvalósítására,

– összehangolt fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása, amely biztosítja a kísérleti projektek és a későbbi programok hosszú távú fenntarthatóságát,

– kísérleti projektekről elemzés készítése, közzététele,

– az UTTS EGTC és programjainak, eredményeinek a nyilvánosság biztosítása, feladatai, a tagok által a csoportosulás hatáskörébe utalt feladatok:

1. az Európai Közösség – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és/vagy Kohéziós Alap révén nyújtott – társfinanszírozásában, területi együttműködésében megvalósuló programok végrehajtása,

Tevékenysége:

1. közös környezeti menedzsment és környezetvédelem elősegítése-fejlesztése

2. város és vidékfejlesztés és kapcsolatok támogatása

3. az elszigeteltség csökkentése a határmenti területeken

4. információhoz és kommunikációs hálózatokhoz való jobb hozzáférés elősegítése

5. integrált területfejlesztést elősegítő tevékenységek területekre és feladatokra irányul,

– a csoportosulás további feladata létrehozni a csoportosulás feladatait ellátó munkaszervezetet,

 – kapcsolattartás a csoportosulás tagjai szerinti illetékességgel bíró hatóságokkal és intézményekkel,

– pályázatok, fejlesztési programok elkészítése, benyújtása

– támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok elkészítése, monitoring jelentések elkészítése, együttműködés a Közösség és a tagállamok ellenőrzésre feljogosított szerveivel,

– képzési, jogi és technikai segítségnyújtás a programban résztvevő önszerveződő vállalkozásoknak.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

-

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2012. június 12.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2008. december 9.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

65069/2008

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2009. január 8..

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

2

Utalás az európai területi társulás megszűnésére: 

NYILVÁNTARTÁSBÓL TÖRÖLVE a Fővárosi Törvényszék 29.P.23.773/2017/7. sz. 2018. május 15. napján jogerős ítélete alapján

Az európai területi társulás megszűnésének időpontja: 

2018. május 15.

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Módosított alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)