SVÁB Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Az európai területi társulás székhelye: 

 4352 Mérk, Béke u. 49. Magyarország

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Mérk Nagyközség Német Kisebbségi Önkormányzata 4352 Mérk, Hunyadi út 45.

Nagykároly Önkormányzat 445100 Nagykároly, December 1. 1918. 0. 17. Románia

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

A területi társulás célja:

 Az alapszabályban részletezett tevékenységek teljes körére kiterjedő együttműködés létrehozása és fenntartása a tagjai között, továbbá a működési területén a közösség és a környezet harmonikus fejlődésének elősegítése a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésével. Céljai között szerepel továbbá, hogy lehetővé tegye, illetve megteremtse a működési területén élők számára a jobb és kellemesebb életkörülményeket.

területi társulás feladatai:

A Közösség által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap révén – nyújtott társfinanszírozás mellett a területi együttműködésben létrejövő programokat és projekteket végrehajtsa, a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó nemzeti jogszabályok alkalmazása mellett.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Szabóné Rost Mária 4352 Mérk, Béke u. 49.

Kovács Eugén Románia 445100 Nagykároly, Kaplonyi u. 10.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2009. szeptember 05

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2011. április 15

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

65002/2011

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2011. július 29

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

6

Utalás az európai területi társulás megszűnésre: 

NYILVÁNTARTÁSBÓL TÖRÖLVE a Fővárosi Törvényszék 10.P.20363/2012/6. sz. 2012.november 09. napján jogerős ítélete alapján

Az európai területi társulás megszűnésének időpontja: 

2012. november 09

Az európai területi társulás törölt adatai: 

székhelye: 4352 Mérk, Béke u. 1. Magyarország alapszabály kelte: 2011.06.02.

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)