Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Az európai területi társulás székhelye: 

2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Győr-Moson-Soporon Megyei Önkormányzat 9021 Győr, Árpád u. 32.

Komárom-Eszergom Megyei Önkormányzat 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház u. 7.

Trnavsky samosprávny kraj Trnava Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Starohájska 10, 917 01 Trnava, Szlovák Köztársaság

Bratislavskŷ samosprávny kraj Bratislavai (Pozsony Kerületi Önkormányzat), 820 05 Bratislava-Ružinov Sabinovská 16., Szlovák Köztársaság

Nitriansky samosprávny kraj (Nyitrai Kerületi Önkormányzat), Rázusova 2A, 94901 Nitra, Szlovák Köztársaság

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

A Csoportosulás célkitűzése:

1. A Csoportosulás általános célja, hogy a gazdasági és szociális kohézió megerősítése céljából, tagjai között,
    az I. cikkely 3. pontja szerinti területen előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést.

2. A Csoportosulás különös célja, az alábbi fejlesztési területeken megvalósítsa a határon átnyúló együttműködést:

 • 1. Infrastruktúra
 • 2. Energetika
 • 3. Információtechnika
 • 4. Gépjárműipar
 • 5. Idegenforgalom
 • 6. Oktatás
 • 7. Kultúra
 • 8. Sport
 • 9. Programmenedzsment közös projektekre
 • 10. Duna és mellékfolyóinak fejlesztése
 • 11. Logisztika
 • 12. Kis és középvállalkozások támogatása
 • 13. Környezetvédelem és mezőgazdaság

A Csoportosulás feladatai:

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás
    mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

2. Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében a közösségi
    alapok ellenőrzésére vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.

3. A Csoportosulás további feladatai:

     a) a II. Cikk 2. pontjában megfogalmazott különös célok programok, projektek útján történő megvalósítása;
     b) biztosítani a célok és feladatok eléréshez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi
         feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását;
     c) az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése;

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Ema Vasiová Dunajská u. 1116/9 Komárno 94 501 Slovakia

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2019. április 30.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2019. április 30.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

65003/2011

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2011. december 10.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

7

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyílvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)