Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Az európai területi társulás székhelye: 

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Pécs MJV Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Somogy Megyei Önkormányzat (7401 Kaposvár, Csokonai u. 3.)

Bezedek Község Önkormányzat (7782 Bezedek, Kossuth L. u. 77.)

Harkány Város Önkormányzat (7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/A.)

Kisbudmér Község Önkormányzat (7756 Kisbudmér, Kossuth L. u. 30.)

Magyarszék Község Önkormányzat (7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 33.)

Občina Lendava - Lendva Község (Glavna ulica 20, 9220 Lendava - 9220 Lendva, Fő u. 20.)

Zala Megyei Önkormányzat (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10.)

Magyarmecske Község Önkormányzat (7954 Magyarmecske, Petőfi u. 91.)

Majs Község Önkormányzat (7783 Majs, Kossuth L. u. 199.)

Mohács Város Önkormányzat (7700 Mohács, Széchenyi tér 1.)

Balatonőszöd Község Önkormányzat (8636 Balatonöszöd, Szabadság u. 89.)

Csurgó Város Önkormányzat (8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.)

Kaposvár MJV Önkormányzat (7400 Kaposvár, Kossuth L. tér 1.)

Somogyvár Község Önkormányzat (8698 Somogyvár, Kaposvári u. 2.)

Táska Község Önkormányzat (8696 Táska, Arany J. u. 2.)

Szigetvár Város Önkormányzat (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.)

Szajk Község Önkormányzat (7753 Szajk, Kossuth L. u. 99.)

Balatonszárszó Község Önkormányzat (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.)

Dombóvár Város Önkormányzat (7200 Dombóvár, Szent István tér 1.)

Szentlőrinc Város Önkormányzat (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)

Szilvásszentmárton Község Önkormányzat (7477 Szilvásszentmárton, Fő u. 72.)

Zamárdi Község Önkormányzat (8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.)

Tamási Város Önkormányzat (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)

Váralja Község Önkormányzat (7354 Váralja, Kossuth u. 203.)

Baktüttös Község Önkormányzat (8946 Baktüttös, Tanácsköz u. 11.)

Egervár Község Önkormányzat (8913 Egervár, Vár u. 2.)

Hosszúhetény Község Önkormányzat (7694 Hosszúhetény, Fő u. 166.)

Tevel Község Önkormányzat (7181 Tevel, Fő u. 288.)

Bogád Község Önkormányzat (7741 Bogád, Kossuth L. u. 46.)

Pécsvárad Város Önkormányzat (7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.)

Keszthely Város Önkormányzat (8360 Keszthely, Fő tér 1.)

Olasz Község Önkormányzat (7745 Olasz, Kossuth L. u. 54.)

Nagykanizsa MJV Önkormányzat (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Szekszárd MJV Önkormányzat (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

Zalakomár Község Önkormányzat (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.)

Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)

Beremend Nagyközség Önkormányzata (7827 Beremend, Szabadság tér 1.)

Duna-Dráva Nemzeti Park (7627 Pécs, Tettye tér 9.)

Pécsi Tudományegyetem (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.)

Siklós Város Önkormányzata (7800 Siklós, Kossuth tér 1.)

Villány Város Önkormányzata (7773 Villány, Fő tér 1.)

Virovitičko-podravska županija (33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1., Horvátország)

Antunovac község (31216, Antunovac, Braće Radića 4., Horvátország)

Felsőszentmárton Község Önkormányzata (7968 Felsőszentmárton, Kossuth Lajos utca 8.)

Barcs Város Önkormányzata (7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.)

Őrtilos Község Önkormányzata (8854 Őrtilos, Rákóczi u. 48.)

Zákány Község Önkormányzata (8852 Zákány, Május 1. u. 6.)

Mursko Središće Város Önkormányzata (40315 Mursko Središće, Trg Bana Josipa Jelačiča 10., Horvátország)

Osječko-baranjska županija (31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2., Horvátország)

Koprivničko-križevačka županija (48000 Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5, Horvátország)

Međimurska županija (Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, Horvátország)

Grad Prelog (Glavna 35, 40323 Prelog, Horvátország)

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

A Társulás célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, az Egyezmény I.4. §, illetve az Alapszabály I. 5. § szerint lehatárolt települések közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését.

A Társulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által- az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós alap útján - nyújtott társfinanszírozás mellett, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

A társulás további feladatai:

a) célkitűzéseinek határain belül, egyéb egyedi fellépések, programok- és projektszintű hatékony együttműködés feltételeinek közös kidolgozása és végrehajtása az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy a nélkül;

b) a két ország határmenti térségeinek partnerségi alapon történő átfogó társadalmi felzárkóztatása, a területi és helyi erőforrások koncentrációjával, valamint az EU-s, a magyarországi és a szlovéniai állami és területi költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával;

c) önálló gazdálkodásának keretein belül, célja elérése érdekében, korlátolt felelősségű szerepvállalásra figyelemmel, vállalkozási tevékenység folytatása;

d) tudatosítani működési területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó területi együttműködés helyi, nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, ezen versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit, megszerzésük folyamatát, valamint a Tagok ebben vállalható feladatát;

e) ösztönözni a vállalkozói szellemet, különösen a kis és középvállalkozások együttműködését, valamint a határokon átnyúló kereskedelmi és vállalkozói hálózatok fejlesztését;

f) közös beruházás-ösztönzés és tőkebefektetések elősegítése;

g)biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve a megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását, a Társulás eredményeinek széleskörű megismerhetőségét;

h) a természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezzel való közös gazdálkodásnak, a megújuló energiaforrások kiaknázásának, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésének az ösztönzése és javítása;

i) egyeztetett, a párhuzamosságokat minél inkább kiküszöbölő térségfejlesztési koncepciókkal és tervezéssel elősegíteni a növekedést és a fejlődést;

j)egy transznacionális szervezeti struktúra, szervezeti háttér létrehozásával elősegíteni az integrált és koordinált fejlődést a Társulás területén, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással;

k)közös projektekkel, közösen kidolgozott stratégiák mentén célirányosan és hatékonyan pályázni az Európai Unió által juttatandó forrásokra, beleértve a projektek intenzívebb kidolgozását és lebonyolítását;

l) közösen törekedni és közös szándékok érvényesítésére mind a nemzetállamokon, mind az EU-n belül;

m) megfelelő pénzügyi feltételek biztosítása esetén brüsszeli képviselet létrehozása és működtetése.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Dr. Merza Péter János, 7633 Pécs, Lugos utca 16.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2021. március 23.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2020. július 22.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

11.Pk.65004/2012

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2012. április 18

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

10

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)