Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás f. a.

Az európai területi társulás székhelye: 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Magyarország

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Fülek Város Önkormányzata Radnicná 25 Fil'akovo 986 01 Slovensko

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

A területi társulás célja:

A csoportosulás általános céljai a tagjai közötti határon átívelő együttműködés megkönnyítése és támogatása a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése céljából:

 • a munkanélküliség mértékének csökkentése a gazdaságélénkítő programok által
 • átfogó tervek készítése, melyek segítségével hatékonyabbá válik a támogatásokhoz való hozzájutás
 • figyelemfelkeltés a térség fejlesztési programjai tekintetében
 • a terület fenntartható fejlődésének elősegítése.

A csoportosulás speciális céljai a Novohrad-Nógrád Geopark tevékenységével összefüggésben:

 • infrastrukturális fejlesztések
 • vállalkozásfejlesztés, kis- és középvállalkozások támogatása, beruházás ösztönzés
 • oktatás, képzés, kutatások generálása, fejlesztése
 • a természeti környezetre alapozva, aktív turizmus elősegítése révén, magasabb szintű kínálat megteremtése, a turizmus intenzitásának emelése
 • természet- és környezetvédelem

területi társulás feladatai:

 • A társulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket valósítson meg.
 • Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi alapok ellenrőzésére vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.
 • A csoportosulás további feladatai:
 • a II. cikkely 2.pontjában megfogalmazott speciális célok megvalósítása programok, projektek útján
 • biztosítani a célok és feladatok eléréshez szükséges személyi és anyagi feltételeket, know-how-t, valamint az adatok, információk szabad áramlását
 • az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a csoportosulás érdekeinek érvényesítése
 • megfelelő közösségi akarat, pénzügyi feltételek és szakmai háttér biztosítása esetén brüsszeli képviselet

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Fekete Zsolt 3100 Salgótarján, Katona József út 41.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2011. szeptember 29.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2011. szeptember 29.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

65004/20011

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2011. december 21.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

8

Utalás az európai területi társulás megszűnésére: 

NYILVÁNTARTÁSBÓL TÖRÖLVE a Fővárosi Törvényszék 17.Fpk.143/2019/30. sz. 2021. március 10. napján jogerős végzése alapján

Az európai területi társulás megszűnésének időpontja: 

2021. március 10.

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)