A Fővárosi Törvényszék elrendelte a MASH Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás kényszer-végelszámolását.

A bíróság elrendeli az eljárás alá vont szervezet végelszámolását. A végelszámolás kényszervégelszámolásként kerül lefolytatásra.

A végelszámolás alá vont szervezet azonosító adatai a végzés meghozatalakor a következők:

- teljes neve: MASH Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás;

- rövidített neve: MASH ETT;

- idegen nyelvű elnevezései: MASH European Grouping of Territorial Cooperation (angol);

MASH EZTS (Evropskega Združenja za Teritorialno Sodelovanje) (szlovén);

- székhelye: 9913 Nagymizdó, Fő utca 84.;

- telephelye: Szlovénia, 9223 Dobrovnik, Dobrovnik 297 (postai cím);

- nyilvántartó hatósága: Külgazdasági és Külügyminisztérium;

- nyilvántartási száma: 18.;

- lajstromszám: KKM/8036/2015/Adm.;

- adószáma (törölt): 30361456-2-18.

A végelszámolás kezdő időpontja jelen végzés jogerőre emelkedésének napja (2022. szeptember 29).

A bíróság végelszámolónak a Liteco Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg.13-09-144082, székhelye: 2045 Törökbálint, Hős utca 5.) rendeli ki, azzal, hogy a végelszámolói feladatokat a nevében ellátó természetes személy (végelszámoló-biztos): Erdész Dóra 1094 Budapest, Liliom utca 24-26. III. 3. szám alatti lakos.

A bíróság egyúttal megállapítja, hogy Hittig Gusztáv igazgató (9913 Nagymizdó, Fő utca 89.), mint utolsó vezető tisztségviselő megbízatása 2019. március 23. napjával – a megbízatási idő lejártára tekintettel – megszűnt, az általa esetlegesen kinevezett igazgatósági tagok megbízatása pedig legkésőbb a kényszer-végelszámolás kezdő időpontjában megszűnik.

A bíróság felhívja a MASH Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás „végelszámolás alatt” hitelezőit, hogy követeléseiket a jelen végzés közzétételétől számított 40 napon belül a végelszámolónak jelentsék be. A bejelentés akkor is szükséges, ha a szervezettel szemben a követeléssel kapcsolatban bírósági vagy hatósági eljárás van folyamatban.