Hospital de Cerdanya/ Hôpital de Cerdagne (HC EGTC)

A HC EGTC a határokon átnyúló egészségügyi-, sürgősségi- és közszolgáltatások terén alkotott maradandót a spanyol és francia határ mentén. Az együttműködés 8 tagot számlál, nevezetesen Katalónia kormányát, a Katalán Egészségügyi Minisztériumot, a Katalán Egészségügyi Szolgálatot, a Spanyol Egészségügyi és Fogyasztóügyi Minisztériumot, a Francia Munkaügyi, Foglalkoztatási Minisztériumot, a Languedoc-Roussillon Regionális Egészségügyi Ügynökséget és a Languedoc-Roussillon Régiót.


Az együttműködés nevéhez fűződik az első kétnemzetiségű kórház létrehozása az európai térségben. A kórház a spanyol-francia határon, Puigcerdá városában található.  Cerdanya/Capcir régió a kiemelt időszakokban (nyáron és síszezonban) kedvelt üdülőhely a Pireneusokban, a régió elavult, szegényes kórházi létesítményei viszont nem voltak elérhetőek a francia állampolgárok számára, azt csak kivételes esetekben látogathatták, mint vészhelyzetek és veszélyeztetett szülések esetén. A francia lakosoknak több mint 100 kilómétert kellett utazniuk a legközelebbi francia kórházba, ahol teljes körű ellátást kaphattak.


A HC EGTC új, „határon átnyúló” kórháza 2014 óta biztosít megfelelő kórházi ellátást mindkét tagállam lakosai és turistái számára, egyenlő hozzáféréssel. A szolgáltatások igénybevételéhez a betegeknek érvényes személyazonosító igazolvánnyal (vagy tartózkodási igazolvánnyal), érvényes európai egészségbiztosítási kártyával (és esetlegesen a korábbi orvosi leleteikkel) kell rendelkezniük. A felmerült költségeket azon helyi egészségbiztosítási alapok fedezik, amelyekben a beteg az európai egészségbiztosítási kártya alapján tartózkodik.


Honlap http://www.hcerdanya.eu/en


Chaves-Verín Eurocity

A Chaves-Verín Eurocity spanyol (Verín) és portugál (Chaves) városi önkormányzatok együttműködése intézményi, gazdasági, szociális, kulturális és környezeti politikák összehangolásának céljából jött létre. Akciótervük 3 fő irányvonalat jelöl ki. Az első, az ún. Európapolgárság kidolgozása egy Közös Kulturális programterv keretein belül portugál kurzusok tartásával, cserediák programok szervezésével, szórakoztató tevékenységekkel és az “Eurocitizen Card” megalkotásával, amely lehetővé teszi, hogy a szomszédságban élő lakosok kedvezményekben részesüljenek a közszolgáltatások terén, beleértve a közfürdő belépőket, forrásvizek, iskolai sportlétesítmények, a számítógépes terek használatát, különböző továbbképzési lehetőségeket stb.

A második irányvonal a ”Fenntartható fejlődés” biztosítása, mely a két város között egy közös tömegközlekedési rendszert alakít ki, valamint a vidéki környezet védelmét és a két országot összekötő autópálya kiépítését igyekeznek priorizálni mindkét állam programjában.

A harmadik vonal a „Gazdasági dinamizmus”, melynek célja, egy közös kereskedelmi tér kialakítása egy Gazdasági és Üzleti Fórum létrehozásával együtt.

Az Eurocity programjával lehetővé tette, hogy mindkét település vonzóvá váljon az állami és a magánberuházások számára, amelyek elősegítik a közös és meglévő erőforrások további hatékony felhasználását.

Honlap http://en.eurocidadechavesverin.eu/


The European Campus (Ecuor) EGTC

Az Ecuor német-francia-svájci EGTC az első olyan területi társulás, amely kizárólag egyetemeket tud tagjai között. Az öt tag a bázeli, freiburgi, elzászi, strasbourgi és karlsruhe-i egyetemek, melyek elsősorban a kvantumfizikára, kvantumtechnológiára, precíziós gyógyászatra, fenntartható tudományokra és kulturális tanulmányokra fókuszáló közös kutatást végeznek. Két- és háromnemzetiségű bachelor- és mesterképzések létrehozását tették lehetővé, melyek kölcsönösen igazolják és elismerik a diákok és a személyzet korábban megszerzett készségeit, így biztosítva ezzel az egyetemek közötti könnyebb átjárhatóságot. Készségeiket közös kutatások során kamatoztathatják, valamint olyan határokon átnyúló csereprogramok, mint az Erasmus + és más kétoldalú és többoldalú cserék révén fejleszthetik tovább. Nagy hangsúlyt fektetnek a mobilitást akadályozó különbségek lebontására, egyszerűsíteni kívánják az egyetemek közötti utazást (akár kedvezmények biztosításával), valamint egységesíteni tervezik az egyetemek akadémiai naptárait is. A projekt három, kronológiai sorrendben felállított munkacsomagon alapul.

  1. Adatgyűjtés az egyetem által nyújtott tapasztalatokról a tanulók, kutatók és személyzet részéről,
  2. A hallgatói mobilitási programok révén megtanulható készségek számbavétele,
  3. Platform létrehozása, mely hozzájárulhat a harmadik felek egyetemeivel folytatott további fejlesztések és megbeszélések pozitív kimeneteléhez.

A projekt célja egy európai egyetem létrehozása.

Honlap https://www.eucor-uni.org/en/

Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai

A 2008 januárjában elsőként alakult társulás mára már 147 belga és francia nemzetiségű taggal rendelkezik. Tevékenységi körük folyamatosan bővül, jelenleg hat, határ menti kihívást jelentő témára koncentrálnak, ezek a következők:

Az első kihívás az Eurometropolis identitásának megalkotása, az ugyanazon területhez való tartozás érzésének erősítése. Ez azt jelenti, hogy a legmodernebb kommunikációs eszközöket kell használni annak biztosítása érdekében, hogy az Eurometropolist és annak tevékenységeit a helyiek is a magukénak tudhassák és megértsék. Második kihívás a terület elérhetőségének, valamint a polgárok, a munkavállalók és az áruk mobilitásának javítása. Az Eurometropolis harmadik kihívása a minőségi szolgáltatások kínálatának kidolgozása. Ez az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, a fenntartható energiához való megfelelő hozzáférés biztosítását jelenti, valamint a vállalkozások és a kutatóközpontok közötti szoros kapcsolat kialakítását foglalja magában. A negyedik kihívás a területfejlesztés összehangolt irányítása, melyen keresztül az ötödik kihívás is leküzdhető lehet: helyi tevékenységek támogatása és munkahelyteremtés. Végül a hatodik kihívás az Eurometropolis hatékony irányítása, mint egy uniós, nemzeti és helyi szinten is elismert eurorégió.

Jelenlegi „TALATA” projektjük célja az alap- és középfokú oktatásban a holland nyelv ismeretének ösztönzése, valamint a Lille-Kortrijk-Tournai régió népszerűsítése. A projekt támogatja továbbá a tanárok, gyakornokok és tanulók mobilitását is, valamint ikerintézmények létrehozásával igyekeznek erősíteni a felek közötti szakmai kapcsolatokon.

Akciótervükben a rövid távú közlekedési fejlesztések és elképzelések kerülnek meghatározásra, mint például a határon átlépő utasforgalom növelése, valamint a jegyértékesítő rendszerek harmonizálása. Jelenleg két határon átívelő közösségi közlekedési szolgáltatása van, melyek közül az egyik egy vasútvonal Lille, Kortrijk és Tournai között, a másik pedig autóbuszjárat indítása Mouscron (Belgium), Wattrelos (Franciaország) és Roubaix (Franciaország) között. Az együttműködés keretében folyamatban van a francia és belga buszjegyek kölcsönös elfogadása, mely a diákok, az idősek és a munkanélküliek kedvezményes utazását is lehetővé fogja tenni. A városok közötti közlekedés árainak jelentős mértékű csökkentése ösztönzően hat a határ mentén élők mobilitására, ezzel növelve a határátlépések számát. 

Honalp http://www.eurometropolis.eu/?noRedirect=1


Duero-Douro EGTC 

Az együttműködés 200-nál több spanyol és portugál önkormányzatot tömörít, s fő profilja az áramellátás menedzselése 162 kistelepülésen. Energiahatékony, és ökológiai szempontból fenntartható közvilágítási rendszer kiépítését segíti elő, amely a közpénzek megtakarítása szempontjából sem utólagos. Ez a projekt a villamosenergia-ellátás költségeinek 86% -át takarítja meg, lehetővé téve az önkormányzatok számára a pénzeszközök más prioritást élvező szektorokban való felhasználását. A közvilágítás energiahatékonysági projektjét a Kutatási, Innovációs és Fejlesztési Ágazati Tanács felügyeli. A Duero-Douro hasonló stratégiát dolgoz ki a vízszolgáltatás területére vonatkozóan, továbbá tevékenysége az erdőtüzek valószínűségének csökkentésére is kiterjed.

Honlap http://www.duero-douro.com/index.php/es/


Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre EGTC - EMPLEO AE projekt

A spanyol-francia-baszk együttműködésű EGTC a határokon átnyúló ingázásról, valamint a határokon átnyúló foglalkoztatás multidiszciplináris szempontból történő kezelésére végzett kutatást, dolgozott ki elemzést. Az elemzés megvizsgálta az adózási szempontokat, a társadalombiztosítási rendszereket, nyugdíjjogosultságokat és hasonló eltéréseket. A régiók gyengeségei és a kiaknázatlan lehetőségek együttes figyelembe vétele rávilágított arra, hogy az eurorégió egyes területeken integrált gazdasági övezetet alakíthat ki, és hogy a régiók közötti munkaerőpiac összevonása javíthatja a helyi polgárok kilátásait. A tanulmány számos ajánlást tartalmaz a határokon átnyúló mobilitás fejlesztésére. Ez magában foglalja a „szomszédos” nyelv megismertetését, a határokon átnyúló munkavállalók adózási támogatását, a statisztikai információk és képzések jobb hozzáférhetőségét.  Cél, egy információs weboldal kialakítása és folyamatos fejlesztése (www.empleo-info.eu), amely lehetővé teszi a munkanélküli állampolgárok számára, hogy értesüljenek a legfrissebb határ menti munkalehetőségekről. Több képzést terveznek a régiókban működő közintézmények összekapcsolása és határokon átnyúló képzések népszerűsítése céljából.

Honlap http://www.naen.eu/EGTC GO
 

Az EGTC olasz és szlovén érdekelt felei hat tematikusan szerveződő bizottságot állítottak fel, melyek munkájuk során szorosan összedolgoznak az egészségügyi ellátás, várostervezés, kultúra, sport és ifjúság, energia és közlekedés terén. Ezeket a területeket stratégiai jelentőségűnek tartják az EGTC-tevékenységek szempontjából, mivel lehetőséget nyújtanak a határokon átnyúló térség gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítésére.

Az egyes területek sajátos igényei szerint szakemberek, mint az egyetemek, az önkormányzatok, a helyi sport- és kulturális egyesületek és kórházak képviselői végzik a munkát. A projekt előtt a három települési önkormányzat fejlesztési tervei soha nem voltak egységesek, amely az Isonzo Soča határon átnyúló természeti park közös turisztikai marketingtervével változott meg, ezek jelenleg is megvalósítás alatt vannak (Eurovelo összeköttetés, lakókocsi parkolók kialakítása).

2019 októberében a szlovén-olasz határ mentén, Gorizia, Nova Gorica és Šempeter-Vrtojba települések együttműködésével kétnyelvű, terápiás célú kurzusok indulnak várandós és újdonsült anyukák részére.

Honlap https://euro-go.eu/en/programmi-e-progetti/iti_grav