A Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-Ukrán Kormányközi Vegyes Bizottság a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között Budapesten 1997. november 11-én aláírt, a határon átívelő együttműködésről szóló Egyezmény alapján 2006-ban kezdte meg munkáját.

A 68/1999. (V.21.) Korm. rendelettel kihirdetett, 1997. november 11-én aláírt magyar-ukrán Egyezmény alapján megalakult Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-Ukrán Kormányközi Vegyes Bizottság évente ülésezik. Első ülésére 2006-ban került sor Nyíregyházán. 

A Bizottság célja a helyi és területi önkormányzatok és közigazgatási szervek közötti határ menti együttműködések segítése, az információcsere. A Bizottság tevékenysége során feltárja azokat a jogi és adminisztratív akadályokat, melyek a határ mindkét oldalán problémát okoznak. A térségi együttműködés előmozdítása kiterjed a gazdasági, kulturális, turisztikai, környezetvédelmi, közlekedési kapcsolatok fejlesztésére is.

A Vegyes Bizottság hároméves szünetet követően, 2011 őszétől vált ismét aktívvá. A magyar-ukrán bilaterális kapcsolatainknak az egyik legaktívabb együttműködési területét képezi, hiszen jegyzőkönyv elfogadásával záruló üléseinek rendszeressége, konstruktív légköre folytán számtalan ágazati probléma megvitatásának szinte egyedüli színtere maradt. Az eddigi eredmények megőrzése és a kapcsolatrendszer további szélesítése összehangolt együttműködést igényel az érintett minisztériumok (KKM, BM, ITM, ÁM, és PM), továbbá a központi és helyi intézményi szereplők között.

A Vegyes Bizottságban zajló munka nemzetpolitikai szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír. A határ menti együttműködést helyezve középpontjába, a Kárpátalján élő magyar nemzeti kisebbség életkörülményeit pozitívan képes befolyásolni. Megfogalmazott ajánlásai erősítik Ukrajna elköteleződését az Európai Unióban elfogadott értékek iránt, így erősíthetik hazánk uniós külpolitikai mozgásterét.

A Vegyes Bizottság Alapszabálya letölthető innen.