2016. február 10-én a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztályának előkészítésében került megrendezésre az Európai Területi Társulások éves fóruma, melyen a magyar tagokkal rendelkező Európai Területi Társulások képviselői nagy számban vettek részt.

Az éves fórumot Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár nyitotta meg. A fórumon elhangzott előadások középpontjában az Európai Területi Társulások számára is megnyíló pályázati lehetőségek széleskörű bemutatása állt: a 2014 – 2020 közötti határmenti programok keretében megnyíló programok, a Duna Régió Stratégia keretében elérhető pályázati források. Megvitatásra kerültek az ETT-k 2015. évi és a 2016. évi támogatásával kapcsolatos szakmai, technikai kérdések, továbbá a KÖFOP IH képviselője, a Miniszterelnökség főosztályvezető-helyettese tájékoztatást adott a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára meghirdetett KÖFOP-felhívás hátteréről és tartalmi elemeiről.  

Az előadások anyaga

  • Előadás a KÖFOP 3.3.3. kódszámú, „A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása” című felhívásról (KÖFOP IH) (az előadás anyaga)
  • Beszámoló a Duna Régió Stratégia keretében elérhető pályázati forrásokról (KKM Duna Stratégiáért Felelős Miniszteri Biztos Titkársága) (az előadás anyaga)
  • Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről (KKM-HAGAFO) (az előadás anyaga)
  • Az ETT-k 2015. évi és 2016. évi támogatásával kapcsolatos szakmai, technikai kérdések megvitatása (KKM Költségvetési Főosztály)
  • Beszámoló az ETT-ket érintő aktuális kérdésekről, kormány-előterjesztésről (KKM-HAGAFO, CESCI)