MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 

Az európai területi társulás székhelye: 

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Országos Szlovén Önkormányzat (9985 Felsőszölnök, Templom utca 8.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata  (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.)

Lendva Község Önkormányzata (Glavna ulica 20, 9220 Lendava, Szlovénia)

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (Glavna ulica 124, 9220 Lendava, Szlovénia)

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

A társulás célkitűzése, hogy

Ø      a magyar és szlovén nemzeti közösségek által vegyesen lakott működési területen előmozdítsa a határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködést és területi kohézió megerősítését;

Ø      fejlessze a jólétet és életminőséget a Társulás működési területén;

Ø      elősegítse működési területén a magyar és szlovén nemzetiségek jogszabályban rögzített jogainak megvalósítását, tagjai nemzeti identitásának megőrzését, az anyanemzettel való kapcsolattartást, különösen a nyelv és a kultúra védelme, ápolása terén; e kérdésekben állást foglaljon, véleményezzen, javaslatokat készítsen és terjesszen be illetékes szervekhez;

Ø      a fentiekben foglaltak megvalósításához aktivizálja és felhasználja a helyi és egyéb bevonható személyi, anyagi jellegű erőforrásokat.

 

A Társulás feladata általában, hogy céljai elérése érdekében együttműködési programokat vagy azok egyes részeit, illetve az Európai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap és a Társulás részéről elérhető egyéb uniós finanszírozási mechanizmusok útján – nyújtott társfinanszírozás, tagállami pénzügyi hozzájárulással vagy a nélkül, határ menti együttműködésben létrejövő projekteket, illetve programokat valósítson meg.

 

·         Az együttműködés elsőbbségi területei a következők:


-       munkaerőpiaci fejlesztés és együttműködés

 

-       infrastruktúra-, és közlekedésfejlesztés

 

-       gazdaság

 

-       oktatás

 

-       környezet és környezetvédelem

 

-       közegészségügy

 

-       humánerőforrás

 

-       kultúra

 

-       idegenforgalom

               

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Papp Bálint, 9970 Szentgotthárd, Kethelyi út 35. 1. épület 6.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2017. július 5.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2017. július 5.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

KKM/12150-7/2017/Adm

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2017.08.15.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

22

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)