Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 

Az európai területi társulás székhelye: 

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Endrefalva Község Önkormányzata (3165 Endrefalva, Besztercebánya út 53.)

Hollókő Község Önkormányzata  (3176 Hollókő, Kossuth út 74.)

Hugyag Község Önkormányzata (2672 Hugyag, Kossuth út 26.)

Ipolytarnóc Község Önkormányzata (3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.)

Ludányhalászi Község Önkormányzata (3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.)

Magyargéc Község Önkormányzata  (3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.)

Nagylóc Község Önkormányzata (3175 Nagylóc, Március 15. tér 4.)

Nógrádmegyer Község Önkormányzata (3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79.)  

Nógrádsipek Község Önkormányzata  (3179 Nógrádsipek, Jókai út 4.)

Nógrádszakál Községi Önkormányzat (3187 Nógrádszakál, Madách út 18.)

Piliny Község Önkormányzata (3134 Piliny, Losonci út 25.)

Rimóc Község Önkormányzata (3177 Rimóc, Madách tér 1.)

Szalmatercs Község Önkormányzata (3163 Szalmatercs, Kossuth út 48.)

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata (3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 30.)

Varsány Község Önkormányzata (3178 Varsány, Rákóczi út 1.)

Obec Bušince (Železničná 4, 991 22 Bušince, Szlovák Köztársaság)

Obec Čeláre (Čeláre č. 120, 991 22 Čeláre, Szlovák Köztársaság)

Obec Glabušovce (Glabušovce 24, 991 22 Glabušovce, Szlovák Köztársaság)

Obec Kalonda  (Mierová 67, 985 31 Kalonda, Szlovák Köztársaság)

Obec Kiarov  (Kiarov 25, 991 06 Kiarov, Szlovák Köztársaság)

Obec Kováčovce (Kováčovce č. 52, 991 06 Kováčovce, Szlovák Köztársaság)

Obec Mikušovce  (Mikušovce 14, 984 01 Mikušovce, Szlovák Köztársaság)

Obec Olováry  (Olováry č.129, 991 22 Olováry, Szlovák Köztársaság)

Obec Panické Dravce (Panické Dravce 280, Szlovák Köztársaság)

Obec Rapovce (Hlavná 230/99, 985 31 Rapovce, Szlovák Köztársaság)

Obec Trenč (Trenč 11, 985 32, Szlovák Köztársaság)

Obec Veľká nad Ipľom (Veľká nad Ipľom č. 86 985 32 Veľká nad Ipľom, Szlovák Köztársaság)

Obec Vrbovka (Vrbovka č. 56, 991 31 Vrbovka, Szlovák Köztársaság)

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

  • a társulás célkitűzése, hogy végrehajtsa azokat a feladatokat, amelyeket a tagjai a Rendelettel összhangban a feladatkörébe utalnak
  • feladatait a tagok által elfogadott Egyezmény állapítja meg. A Társulás a rábízott feladatok terjedelmén belül jár el, elősegíti és előmozdítja az Európai Unió gazdasági, társadalmi és területi összetartozásának megerősítését célzó területi együttműködést és elhárítja a belső piaci akadályokat
  • az egyes feladatokat a Társulás tagjainak úgy kell meghatározniuk, hogy azok minden tag hatáskörének részét képezzék. A Társulás a tagjai közötti területi együttműködés keretén belül egyedi fellépéseket hajthatnak végre a kitűzött céljaik elérése érdekében, az Európai Unió pénzügyi támogatásával vagy anélkül
  • a Társulás feladatai alapvetően az együttműködési programoknak vagy azok egyes részeinek, illetve az Európai Unió által az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap révén támogatott műveleteknek a végrehajtását érinthetik
  • Az együttműködés elsőbbségi területei a következők:

                -              közlekedés

                -              gazdaság

                -              kutatás és innovációk

                -              energetika és felújítható források

                -              humánerőforrás

                -              mezőgazdaság és élelmiszeripar

                -              környezet és környezetvédelem

                -              idegenforgalom

                -              kultúra

                -              sport

                -              egészségügy

                -              közbiztonság

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Kovács Imre, 3188 Ludányhalászi, Szent István út 120.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2017.12. 18.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2017.12. 18.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

KKM/54/2017/Adm

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2017.01.24.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

21

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

 Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

 Nyilvántartó lap (pdf)