Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Az európai területi társulás székhelye: 

4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11. Magyarország

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Önkormányzat  4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5., Magyarország

Kisvárda Városi Önkormányzat   4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11. Magyarország

Kárpátalja Megyei Tanács    88008 Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Народна, 4., Україна

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

A Társulás általános célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése céljából, tagjai között előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést.

A Társulás különös célja, hogy az említett kormányközi egyezménynek megfelelően az alábbi fejlesztési területeken megvalósítsa a határon átnyúló együttműködést:

 

a) Közlekedési és hírközlési infrastruktúra

b) Energetika

c) Idegenforgalom

d) Oktatás, szakképzés

e) Tudományos kutatás és fejlesztés

f) Kultúra

g) Egészségügy

h) Sport

i) Tisza és mellékfolyóinak védelme és fejlesztése

j) Logisztika

k) Kis- és középvállalkozások támogatása

l) Környezet- és természetvédelem

m) Mezőgazdaság

n) A határ menti lakosság problémáinak kezelése.

 

A Társulás feladata, hogy a fentebb foglalt célok elérése érdekében együttműködési programokat vagy azok egyes részeit, illetve az Európai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz, illetve egyéb, a Társulás célterületén elérhető uniós finanszírozási mechanizmusok útján – nyújtott társfinanszírozás mellett határ menti együttműködésben létrejövő projekteket, illetve programokat valósítson meg.

A Társulás a feladatait projektek és/vagy programok útján, az Európai Unió és/vagy a tagállami, állami pénzügyi hozzájárulással vagy a nélkül, a szükséges uniós, tagállami, állami jóváhagyások alapján hajtja végre.

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló programozási és projektgenerálási folyamat során a Társulás törekszik a Duna Régió Stratégia releváns célkitűzéseihez való térségi szintű hozzájárulásra.

A Társulás feladatai végrehajtása során, területi határain belül törekszik

a)         a személyi és dologi erőforrások, valamint az uniós, magyarországi, ukrán állami költségvetési pályázati források hatékony felhasználására;

b)         a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások együttműködésének támogatására, valamint a határokon átnyúló vállalkozói hálózatok fejlesztésére;

c)         a céljai megvalósításához szükséges know-how, valamint adatok, információk szabad áramlásának biztosítására.

A Társulás tevékenysége során a jogszabályi előírások betartásával, céljainak veszélyeztetése nélkül, a térség versenyképességét előmozdító gazdasági tevékenységet folytat, amely tevékenység eredménye visszaforgatásra kerül a Társulás tevékenységébe.

A Társulás tagjai fenntartják annak lehetőségét, hogy bizonyos feladatok végrehajtására egyes tagjaiknak felhatalmazást adnak.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Szabóné Cap Andrea 4600 Kisvárda, Rétalja utca 17.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2015.10. 16.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2015.10. 16.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

KKM/20393/2015/Adm

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2015.10.26.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

19

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

 Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

 Nyilvántartó lap (pdf)