MASH Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás "v.a."

Az európai területi társulás székhelye: 

9913 Nagymizdó, Fő utca 84.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Bak Község Önkormányzata            8945 Bak, Rákóczi utca 2/a 

Nagymizdó Község Önkormányzata 9913 Nagymizdó, Fő utca 33. 

Orfalu Község Önkormányzata 9982 Orfalu, Fő utca 52. 

Dobrovnik Önkormányzat    9223 Dobrovnik, Dobrovnik 297. Szlovénia 

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

- hogy előmozdítsa a szlovén-magyar határ két oldalán elterülő, jelen Társulás Egyezménye 7. § (1) pontjában megjelölt területi egységek és ezen területen működő különféle szervezetek közti együttműködés fejlesztésének ügyét a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésén keresztül.

- hogy kísérleti modell projekteket dolgozzon ki és valósítsanak meg a határmenti térségek és területi egységek hasonló élethelyzetű lakosságának életminőségének javítására a regionális különbsége csökkentése érdekében.

- hogy közösség által finanszírozott projekteken keresztül az illegális migráció és a tagállami alacsony képzettségű állampolgárok kényszervándorlását kiváltó okok mérséklése, fenntartható munkahelyek teremtésén keresztül.

- ökológiai rehabilitáció, erdőtelepítés valamint hozzájárulás a határmenti területek természeti örökségének megőrzéséhez, amely közvetve és közvetlenül hatást gyakorol a foglalkoztathatóság javítására, környezetvédelmi beruházások megvalósítása

- megújuló energiahasznosítási projektek megvalósítása, hagyományos energiahordozóktól történő függőség csökkentése, a határ menti térségekben.

- önszerveződő vállalkozások kialakulásának ösztönzése és támogatása (inkubáció)

-K + F programok, tudásbázisok, iskolák és intézmények kialakítása, támogatása, munkájuk koordinálása, az alkalmazott kutatások és mintaprojektek segítése.

- a határon átnyúló gyártás, kereskedelem, logisztika és képviseleti formák megvalósítása.

-a tag, társ vagy szerződéses együttműködésben az önkormányzatok által delegált, illetve igényelt feladatok ellátása. A hiánypótlási céllal, vagy más igény alapján felvett közösségi, gazdaságfejlesztő, minőségirányítási, TQM, oktatási, igazgatási, hatósági, bűnmegelőzési programok, feladatok szakszerű végrehajtása.

- A határon átnyúló projektekben való részvétel.

Elsődlegesen az Európai Közösség - az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap(ESZA) és/vagy Kohéziós ALAP révén nyújtott -  társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása.

A társulás további feladatát képezi

- közös környezeti menedzsment és környezetvédelem 

- az elszigeteltség csökkentése a határmenti területeken

- információhoz és kommunikációs hálózatokhoz való jobb hozzáférés elősegítése

- határon átnyúló vízi, hulladék- és energiarendszerekhez való jobb hozzáférés elősegítése

- integrált területfejlesztést elősegítő tevékenységek

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Hittig Gusztáv 9913 Nagymizdó, Fő utca 89. (törölve)

A bíróság végelszámolónak a Liteco Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13-09-144082, székhelye: 2045 Törökbálint, Hős utca 5.) rendeli ki, azzal, hogy a végelszámolói feladatokat a nevében ellátó természetes személy (végelszámoló-biztos): Erdész Dóra 1094 Budapest, Liliom utca 24-26. III. 3. szám alatti lakos

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2015.03.23.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2015.05.12.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

KKM/8036/2015/Adm

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2015.06.16.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

18

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

 Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

 Nyilvántartó lap (pdf)