Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 

8864 Tótszerdahely, Kossuth u. 83.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Tótszerdahely Község Önkormányzata,  8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 2. 

Eszteregnye Község Önkormányzata, 8882 Eszteregnye, Kossuth Lajos u. 3. 

Fityeház Község Önkormányzata, 8835 Fityeház, Alkotmány tér 10. 

Molnári Község Önkormányzata, 8863 Molnári, Petőfi u. 21. 

Murakeresztúr Község Önkormányzata, 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3. 

Petrivente Község Önkormányzata, 8884 Petrivente, Kossuth u. 78. 

Rigyác Község Önkormányzata, 8883 Rigyác, Szabadság u.4. 

Semjénháza Község Önkormányzata, 8862 Semjénháza, Kossuth u. 3. 

Szepetnek Község Önkormányzata, 8861 Szepetnek, Petőfi u. 70. 

Tótszentmárton Község Önkormányzata, 8865 Tótszentmárton, Rákóczi utca 3. 

Valkonya Község Önkormányzata, 8885 Valkonya, Fő u. 4. 

Opčina Donja Dubrava, 40328 Donja Dubrava, Trg Republike 13., Horvátország 

Opčina Donji Vidov, 40327 Donji Vidovec, ul. Rade Končara 9., Horvátország 

Opčina Gorican, 40324 Gorican, Trg Svetog Leonarda 22., Horvátország 

Opčina Kotoriba, 40329 Kotoriba, Kolodvorska 4d, Horvátország 

Opčina Donji Kraljevec, 40320 Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, Horvátország 

Opčina Legrad, 48317 Legrad, Trg Svetog trojstva 52A, Horvátország

Opčina Sveta Marija, 40316 Sveta Marija, Trg bana Jelačića 1., Horvátország

Opčina Orehovica, 40322 Orehovica, Čakovečka 9., Horvátország

Bázakerettye Község Önkormányzata, 8887 Bázakerettye, Fő út 4.

Letenye Község Önkormányzata, 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.

Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata, 8891 Bánokszentgyörgy, Petőfi S. u. 1.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata, 8874 Kerkaszentkirály Petőfi S. u. 2/A.

Kistolmács Község Önkormányzata, 8868 Kistolmács, Fő u. 51

Murarátka Község Önkormányzata, 8868 Murarátka, Liliom u. 1.

Muraszemenye Község Önkormányzata, 8872 Muraszemenye, Béke u. 2.

Zajk Község Önkormányzata, 8868 Zajk, Iskola u. 1.

Općina Domašinec, 40318 Dekanovec, Martina Pušteka 9, Horvátország

Grad Ludbreg, 42230 Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, Horvátország

Grad Prelog, 40323 Prelog, Glavna 35, Horvátország

Međimurska županija, 40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Horvátország 

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

1. A Csoportosulás általános célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából, tagjai között, az I. cikkely 3. pontja szerinti működési területen előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést, továbbá közreműködjön a Duna-völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának megőrzésében és fenntartásában.

2. A Csoportosulás különös célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését, valamint a Duna-völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának közvetlen és közvetett módon történő megőrzését és fenntartását az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok és projektek végrehajtása révén kezdeményezze és segítse, valamint a szociális és műszaki infrastruktúra elemeit fejlessze.

A Csoportosulás célja, hogy erősítse tagjai között az Európai Unió gazdasági, társadalmi és területi kohézióját, ideértve elsődlegesen, de nem kizárólag a határon átnyúló együttműködést, elősegítve ezzel a területi együttműködést és elhárítva a belső piaci akadályokat.

A Csoportosulás a fentiekben foglalt célokból fakadó feladatait projektek és/vagy programok útján, az Európai Unió és/vagy a tagállamok pénzügyi hozzájárulásával vagy a nélkül hajtja végre. 

A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy együttműködési programokat vagy azok egyes részeit, illetve az Európai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap útján – nyújtott társfinanszírozás mellett, határ menti együttműködésben létrejövő projekteket, illetve programokat valósítson meg. A projektek és programok megvalósítása a szükséges uniós és tagállami jóváhagyások alapján történik. 

 A Csoportosulás a feladatait különösen az alábbi fejlesztési területeken valósítja meg:

a) Megújuló energiahasznosítás;

b) Kis- és középvállalkozások partnersége;

c) Turizmus fejlesztése;

d) Interregionális közlekedési kapcsolatfejlesztés;

e) Vidékfejlesztés;

f) Kulturális kapcsolatfejlesztés, NGO-k partnersége, hagyományőrzés;

g) Oktatási-képzési együttműködés;

h) Nemzeti kisebbségek közti együttműködés. 

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Tislér István,  8864 Tótszerdahely, Gasparich utca 7. 

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2018. 05. 30.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2018. 05. 30.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

KKM/10686/2015/Adm

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2015.05.28.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

17

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)