Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Magyarország

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Magyarország

Szatmárnémeti Municípium

Piata 25 Octombrie nr.1,Corp M;440026 Satu Mare Romania

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

Célkitűzése:

A csoportosulás általános célja, hogy határ menti együttműködés keretében, a gazdasági és társadalmi kohéziót megerősítse tagjai között. A Csoportosulás különös céljai a határ menti együttműködés keretei között közös régiófejlesztési programok (melyek megvalósítása a szükséges uniós és tagállami jóváhagyások alapján történik), tervek és határon átnyúló projektek kidolgozása, valamint ehhez kapcsolódó projektgenerálás, megvalósítás és fejlesztés, továbbá turizmusfejlesztés, valamint ehhez kapcsolódó projektgenerálás, megvalósítás és fejlesztés, turisztikai infrastruktúra-fejlesztés, közös marketing.

Feladatai:

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap útján – nyújtott társfinanszírozás mellett, határ menti együttműködésben létrejövő programokat (melyek megvalósítása a szükséges uniós és tagállami jóváhagyások alapján történik), és projekteket valósítson meg a Csoportosulás területén.

2. Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó, mindenkori hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

3. A Csoportosulás további feladatai:

a) a III. Cikkely 2. pontjában megfogalmazott különös célok, programok, projektek útján történő végrehajtása az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy anélkül;

b) az érintett települések fejlesztése, személyi és dologi erőforrásainak hatékony használatával, valamint az uniós, magyarországi, romániai állami és területi költségvetési pályázati források hatékony felhasználásával;

c) önálló gazdálkodásának keretein belül, céljai elérése érdekében tevékenység folytatása, amely tevékenység eredménye kötelezően visszaforgatásra kerül a Csoportosulás tevékenységébe;

d) ösztönözni a vállalkozói szándék támogatását, különösen a kis- és középvállalkozások együttműködését, valamint a határokon átnyúló kereskedelmi és vállalkozói hálózatok fejlesztését;

e) biztosítani a célok megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását;

f) biztosítani a célok megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását;

g) az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése; megfelelő feltételek esetén brüsszeli képviselet létrehozása és működtetése.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Neve: Gál István

Lakóhelye: 4432 Nyíregyháza, Ciklámen köz 5.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2014.09.18.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2014.09.18.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

77.Pk.65001/2014.

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2014.11.20.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

16

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)