Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 

5830 Battonya, Fő u. 91.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Medgyesbodzás Község Önkormányzata 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.

Medgyesháza Város Önkormányzata 5666 Medgyesháza, Kossuth tér 1.

Pusztaottlaka Önkormányzata 5665 Pusztaottlaka, Dragán u.12.

Kürtös (Curtici) Város Curtici 315200 Str. Primariei Nr.47. Románia

Battonya Város Önkormányzata 6830 Battonya Fő u. 91.

Tótkomlós Város Önkormányzata 5940 Tótkomlós Fő u. 1.

Kisiratos (Dorobanti) Község Önkormányzata 315201 Dorobanti, Arad megye, 410. sz., Románia

Mácsa (Macea) Község 317210, Arad megye, 262. sz., Románia

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

A Csoportosulás általános célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése céljából, tagjai között előmozdítsa a határon átnyúló együttműködést.

A Csoportosulás céljai részletezve:

a) közös régiófejlesztési tervek kidolgozása, projektfejlesztés és projektek megvalósítása;

b) az együttműködést, valamint a projektek fenntartását segítő közös intézmények létrehozása, működtetése;

c) együttműködés a turizmus fejlesztése érdekében: közös termékfejlesztés, turisztikai infrastruktúra fejlesztése, közös marketing;

d) közös turisztikai menedzsment kialakítása, működtetése.

A Csoportosulás feladatai:

1. A Csoportosulás feladata, hogy a II. Cikkelyben foglalt célok elérése érdekében együttműködési programokat vagy azok egyes részeit, illetve az Európai Unió által – az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohéziós Alap és a Csoportosulás részéről elérhető egyéb uniós finanszírozási mechanizmusok útján – nyújtott társfinanszírozás mellett határ menti együttműködésben létrejövő projekteket, illetve programokat valósítson meg.

2. A Csoportosulás a feladatait projektek és/vagy programok útján, az Európai Unió támogatása mellett a tagállami pénzügyi hozzájárulással vagy a nélkül, a szükséges uniós, tagállami jóváhagyások alapján hajtja végre.

3. A Csoportosulás feladatai végrehajtása során, területi határain belül törekszik

a)  a II. Cikkely 3. pontjában részletezett célok megvalósítása programok, projektek útján;

b) biztosítani a célok és feladatok eléréshez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását;

c)  az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése.

4. A Csoportosulás tevékenysége során, a jogszabályi előírások betartásával, céljainak veszélyeztetése nélkül, a térség versenyképességét előmozdító gazdasági tevékenységet folytat, amely tevékenység eredménye visszaforgatásra kerül a Csoportosulás tevékenységébe.

5. A Csoportosulás tagjai fenntartják annak lehetőségét, hogy bizonyos feladatok végrehajtására egyes tagjaiknak felhatalmazást adnak.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Szász Zsolt, 2120 Dunakeszi, Kolonics György utca 2/19.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2016. szeptember 29.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2016. szeptember 29.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

11.Pk.65006/2012

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2012. október 17.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

12

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)