A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására

Pályázati kiírás megnevezése: ETT-13


A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete, az európai területi együttműködési csoportosulással kapcsolatos jóváhagyási eljárás részletes szabályairól szóló 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet, a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására.


A cél azon alakuló és a nyilvántartásba vett Európai Területi Társulásokállami szerepvállalás keretében történő támogatása, akik tevékenységüket:

  • a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézió megerősítésért, továbbá
  • a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdításáért végzik.

A támogatás a társulások törvényeknek való megfelelést segítő, és a cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaira fordítható.


Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága a támogatások révén biztosított legyen.


A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy Európában is modellnek számító, szakmailag korrekt, területi alapon szerveződő fejlesztési egységek, együttműködések valósulhassanak meg.


A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. április 8.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 118 850 000 Ft.


A pályázaton igényelhető támogatás összege:

„A" komponens esetében alapítási költségre legfeljebb 2.000.000 Ft támogatás igényelhető

„B" komponens esetében működési költségre legfeljebb 20.000.000 Ft támogatás igényelhető

Letölthető dokumentumok:

ETT-13 támogatás pályázati kiírás és útmutató (PDF)

Költségvetési segédlet (Word)

Költségvetés indoklása sablon (Excel)

Csekély összegű támogatás (de minimis) sablon (Word)

Közzétételi kérelem sablon a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról  szóló törvény szerinti érintettségről (Word)