Egyéb támogatási formák

EGT és Norvég finanszírozási mechanizmuswww.eeagrants.org

Svájci Hozzájáruláswww.swiss-contribution.hu

A visegrádi országok támogatási alapja:

- Visegrádi Együttműködés – Visegrádi Alap: www.visegradfund.org

Nyitva álló pályázatok:

http://visegradfund.org/grants/small grants/

http://videgradfund.org/grants/standard grants/

A kisebb összegű támogatások tekintetében a következő határidő 2012. június 1., míg a standard, nagyobb összegű támogatások vonatkozásában szeptember 15.

 

Támogatások lehívása:

  1. A támogatások elnyeréséhez pályázat benyújtása szükséges a pályázati kiírásban meghirdetett feltételrendszer szerint.
  2. A pályázatok formai és tartalmi elemei a kiírásban meghirdetett követelményeknek meg kell, hogy feleljenek.
  3. A pályázati céloknak illeszkednie kell a különféle programok célrendszeréhez.
  4. A pályázatok megvalósításának folyamata, az elért kimenetek, célok és hatások az előzetes pályázati anyagban (ill. a támogatási szerződésben) vállaltak szerint kell, hogy alakuljanak.


A pályázatok kiírásának időrendje:

A különféle alapok eltérő időrendben teszik elérhetővé (pályázhatóvá) támogatási forrásaikat! Léteznek:

  • folyamatosan pályázható
  • periodikusan ismétlődő
  • egy vagy néhány alkalommal pályázható források

Különösen fontos, hogy az ETT-k vezetői, munkatársai rendszeresen tájékozódjanak a különféle alapoknál aktuálisan elérhető pályázati kiírásokról!

A fenti támogatási források magyarországi irányító hatóságai:

  • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: www.nfu.hu
  • VÁTI – Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.: www.vati.hu

Közép-Európai Kezdeményezés (KEK)

A Közép-Európai Kezdeményezés (KEK) 1989 óta hivatott a térség országainak együttműködését, fejlődését előmozdítani. A szervezet deklarált feladata a nem EU tag KEK tagállamok euro-atlanti integrációjának elősegítése, a részükre történő integrációs tapasztalatok átadása. A kezdeményezés hatékony támogatást jelent a nem EU-tag KEK államoknak a demokratizálódás és piacgazdaság kialakításának folyamatában.

Mára 18 ország részvételével működik, kilenc aktivitási területen:

· Éghajlat, környezetvédelem és fenntartható energia

· Vállalkozásfejlesztés a turizmusban

· Emberi erőforrás-fejlesztés

· Információs társadalom és média

· Interkulturális együttműködés a kisebbségekkel

· Multi modális közlekedés

· Tudomány és technológia

· Fenntartható mezőgazdaság

· Interregionális és határon átnyúló együttműködés

A KEK éves pénzügyi forrása 2,9 millió Euró, melynek egy része a Titkárság fenntartására, 1,6 millió Euró a projektekre fordítható. 2012-ben várhatóan májusig lesz lehetőség pályázatok benyújtására.

A magyar nemzeti koordinátori feladatokat a KÜM II. Európai Főosztály helyettes vezetője, Szilágyiné Bátorfi Edit látja el. Helyettese Heizer Antal, KEK nemzeti koordinátor-helyettes, nagykövet.

Elérhetőségek: Külügyminisztérium II. Európai Főosztály. Telefon: 458-1372; fax.: 458-1639; e-ail: AfPkZDDEyb4hVO3QUhlaXplckBtZmEuZ292Lmh1