BODROGKÖZI Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 

3525 Miskolc, Vologda u. 4. Fszt/2.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Alsóberecki Községi Önkormányzat 3985 Alsóberecki, Kossuth u. 29., Magyarország

Felsőberecki Községi Önkormányzat 3985 Felsőberecki, Kossuth u. 59., Magyarország

Karos Községi Önkormányzat 3962 Karos, Szabadság tér 1., Magyarország

Tiszacsermely, Rákóczi u. 9. 3972 Tiszacsermely, Rákóczi u. 9., Magyarország

Obec Klin nad Bodrogom/Bodrogszög 076 31 Klin nad Bodrogom č 91., Szlovákia

Obec Malý Kamenec/Kiskövesd 076 36 Malý Kamenec ul. Obchodna c. 147., Szlovákia

Obec Ladmóvce/Ladmóc 076 34 Ladmóvce ul. Hlavna c. 46/59., Szlovákia

Obec Velký Kamenec /Nagykövesd 076 36 Velky Kamenec c.255., Szlovákia

Obec Somotor/Szomotor 076 35 Somotor ul. Obchodná 39/7., Szlovákia

Obec Zemplín/Zemplén 076 34 Zemplín c. 49., Szlovákia

Obec Streda nad Bodrogom/Bodrogszerdahely 076 31 Streda nad Bodrogom ul. Hlavná c. 174/391., Szlovákia

Obec Viničky/Szőlőske 076 31 Vinicky ul. Tokajská 191/5., Szlovákia

Obec Bara 076 32 Velká Bara c. 7., Szlovákia

Obec Malý Horeš 076 52 Malý Hores c. 233., Szlovákia

Obec Černochov Lesná 40/12. 076 32 pl. Borsa, Szlovákia

Karcsa Községi Önkormányzat 3962 Karcsa, Petőfi u. 11., Magyarország

Bodroghalom Községi Önkormányzat 3987 Bodroghalom, Szabadság út 87. Magyarország

Lácakécske Községi Önkormányzat 3967 Lácakécske, Fő út 19., Magyarország

Révleányvár Községi Önkormányzat 3976 Révleányvár, Kossuth L. utca 30., Magyarország 

Zemplénagárd Községi Önkormányzat, 3977 Zemplénagárd Fő u. 9., Magyarország

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

A Csoportosulás célkitűzése:

Általános célja a területfejlesztési-vidékfejlesztési tevékenységek teljes körére kiterjedő együttműködés létrehozása és fenntartása tagjai (a továbbiakban: Tagok) között, mindezt a Csoportosulás Melléklete szerinti, a mindenkori Tagok lehatárolt területének határain belül, illetve az e területen folytatott együttműködés által érintett további területekre kihatással a gazdasági, társadalmi kohézió elősegítése és megerősítése érdekében, továbbiakban a határokon átnyúló tevékenység elősegítése, fejlesztése, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében.

A Csoportosulás célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, közhasznú tevékenység kifejtése. A Bodrogközi térség kulturális és gazdasági életének folyamatos szerezése a tagság és a lakosság igényeihez igazodva.

A történelmi hagyományok, a népi hagyományaink, a kulturális értékeink megismertetése és népszerűsítése a fiatal és a felnőtt korosztály körében.

Elősegíteni a felelős, egészséges életre való törekvést, hangsúlyozva a Bodrogközi térség, mint az UNIÓ területe, mint egységes egész fontosságát.

A fiatalok életre történő nevelése a Csoportosulás közös elvárása. Hozzájárulni a Csoportosulás településeinek kulturális fejlődéséhez, hagyományainak felkutatásához, felélesztéséhez és továbbviteléhez.

Segíteni és kezdeményezni hagyományőrző, népművészeti és más kulturális események megrendezését.

Megóvni természeti és épített örökségünket, szebbé tenni lakókörnyezetünket, a környezetvédelem előtérbe helyezésével.

Összefogás és együttműködés kialakítása az országos, a regionális, és a megyei kulturális és gazdasági, a helyi és nemzetközi civil szervezetekkel.

A fentiekhez kapcsolódó megfelelő eszközök, infrastruktúrák biztosítása. A különböző tapasztalatszerzések szervezése és lebonyolítása.

A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, a településeken lévő különböző fejlesztési lehetőségek közös kiaknázása, a térség fejlődése érdekében.

A munkanélküliség visszaszorítására és a munkanélküliek munkába állására különböző programok megvalósítása.

A Csoportosulás feladatai

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett, a területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítsa.

2. A Csoportosulás további feladatai:

a) célkitűzéseinek határain belül, egyéb egyedi fellépések, programok, projektek végrehajtása az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy a nélkül;

b) önálló gazdálkodásának keretein belül, céljai elérése érdekében, korlátolt felelősségű szerepvállalására figyelemmel, vállalkozási és közhasznú tevékenység folytatása, tekintettel a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvényi előírásokra;

c) működési területén tudatosítani a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó területi együttműködés helyi, nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, ezen versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit, megszerzésük folyamatát, valamint a tagok ebben vállalható feladatát;

d)biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételeket, know-how, adatok, információk szabad áramlását, valamint a Csoportosulás eredményeinek széleskörű, nagy nyilvánosság előtti megismerhetőségét;

e) az Európai Unió által létrehozott intézményi keretein belül, a regionális és a helyi térségi gazdasági politikát érintő döntések befolyásolása;

f) kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel és delegálás, képviselet uniós nemzetközi szervezetekbe.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Szabóné Kémeri Klára 3528 Miskolc, Sík u. 24.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2015. március 24.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2015. március 24.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

11.Pk.65002/2012

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2012. április 11.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

9

Az európai területi társulás közhasznúságára vonatkozó adatok:

Közhasznú jogállás megszerzése: 2014. december 12.

Határozat száma: 11.Pk.65.002/2012/7.

A határozat jogerőre emelkedése: 2015. január 7.

Közhasznú jogállás törlése: 2021. április 3.

Határozat száma: KKM/624-2/2021/Adm

A határozat jogerőre emelkedése: 2021. április 3.

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)