ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 

9021 Győr, Városház tér 1.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9021 Győr, Városház tér 1.

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

Somorja Város Önkormányzata, Hlavná 37, 931 01 šamorin Szlovákia

Dunaszerdahely Város Önkormányzata, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Szlovákia

Halászi Község Önkormányzata 9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38. Magyarország

Vámosszabadi Község Önkormányzata 9061 Vámosszabadi, Szabadi út 57. Magyarország

Kisbajcs Község Önkormányzata 9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos u. 1. Magyarország

Vének Község Önkormányzata 9062 Vének, Petőfi Sándor u. 3. Magyarország

Pér Község Önkormányzata 9099 Pér, Szent Imre út 1. Magyarország

Rábapatona Község Önkormányzata 9142 Rábapatona, Kossuth L. u. 18. Magyarország

Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő u. 44. Magyarország

Dunaszeg Község Önkormányzata 9174 Dunaszeg, Országút u. 6. Magyarország

Abda Község Önkormányzata 9151 Abda, Szent Istvánút 3. Magyarország

Győrújbarát Község Önkormányzata 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9. Magyarország

Bőny Község Önkormányzata 9073 Bőny, Rákóczi Ferenc u. 10. Magyarország

Győrújfalu Község Önkormányzata 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7. Magyarország

Mecsér Község Önkormányzata 9176 Mecsér, Felszabadulás u. 1. Magyarország

Ikrény Község Önkormányzata 9141 Ikrény, Győri út 66. Magyarország

Börcs Község Önkormányzata 9152 Börcs, Erzsébet tér 4. Magyarország

Kunsziget Község Önkormányzata 9184 Kunsziget, József Attila út 2. Magyarország

Dunaszentpál Község Önkormányzata 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. Magyarország

Nagyszentjános Község Önkormányzata 9072 Nagyszentjános, Vasút u. 1. Magyarország

Dunakiliti Község Önkormányzata 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86. Magyarország

Felbár Község önkormányzata Obecnỳ Úrad, 930 33 Hornỳ Bar 184 Szlovákia

Nagyudvarnok Község Önkormányzata Hlavná 190/16, 92901 Vel’ké Dvorníky Szlovákia

Kimle Község Önkormányzata 9181 Kimle, Vízpart utca 2. Magyarország

Győrság Község Önkormányzata 9084 Győrság, Ország u. 75. Magyarország

Bágyogszovát Község Önkormányzata 9145 Bágyogszovát, József A. u. 1. Magyarország

Dunasziget Község Önkormányzata 9226 Dunasziget, Sérfenyő út 57. Magyarország

Nagybajcs Község Önkormányzata 9063 Nagybajcs, Kossuth utca 67. Magyarország

Koroncó Község Önkormányzata 9113 Koroncó, Rákóczi u. 48. Magyarország

Obecný úrad Baloň, Baloň č. 22, 930 08 Čiližská Radvaň, Szlovákia

Obecný úrad Čiližská Radvaň,  Čiližská Radvaň č. 285, 930 08 Čiližská Radvaň, Szlovákia

Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01Veľký Meder, Szlovákia

Obecný úrad Mierovo, Mierovo 59, 930 41 Mierovo, Szlovákia 

Gönyű Község Önkormányzata, 9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 93. Magyarország

Baka Község Önkormányzata, 930 04 Baka, 262, Szlovákia                   

Doborgaz Község Önkormányzata, 930 031 Doborgaz 99, Szlovákia           

Győrladamér Község Önkormányzata, 9173 Győrladamér, Szent István u. 41.Magyarország   

Győrzámoly Község Önkormányzata, 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45., Magyarország

Máriakálnok Község Önkormányzata, 9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.Magyarország    

Nagybodak Község Önkormányzata, 930 31 Nagybodak 174., Szlovákia     

Vajka Község Önkormányzata, 930 31 Vajka 150., Szlovákia               

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

A Csoportosulás célja:

  1. A Csoportosulás általános célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából, tagjai között, az I. cikkely 3. pontja szerinti működési területen előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést, továbbá közreműködjön a Duna-völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának megőrzésében és fenntartásában.
  2. A Csoportosulás különös célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését, valamint a Duna-völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának közvetlen és közvetett módon történő megőrzését és fenntartását az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok és projektek végrehajtása révén kezdeményezze és segítse, valamint a szociális és műszaki infrastruktúra elemeit fejlessze.

A Csoportosulás feladatai

A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.

A Csoportosulás további feladatai:

- célkitűzéseinek keretein belül, egyéb egyedi fellépések, programok, projektek végrehajtása az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásával vagy a nélkül;

- önálló gazdálkodásának keretein belül, céljai elérése érdekében, korlátolt felelősségű szerepvállalására figyelemmel vállalkozási tevékenység folytatása;

- tudatosítani működési területén a gazdasági, társadalmi kohézió megerősítését célzó, valamint az Európai Duna Stratégia előkészítéséből, illetve megvalósításából fakadó, feladatokkal kapcsolatos területi együttműködés helyi nemzeti szinten megjelenő, valamint határokon átnyúló versenyelőnyeit, e versenyelőnyök elérésének alapvető feltételeit megszerzésünk folyamatát, valamint a tagok ebben vállalható feladatait;

- biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételeket, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását, valamint a Csoportosulás tevékenységének és eredményeinek széleskörű megismerhetőségét;

- az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül, a regionális politikát és Európai Duna Stratégiát érintő döntések előkészítése során, a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése;

- megfelelő közös akarat, pénzügyi feltételek és szakmai háttér biztosítása esetén brüsszeli képviselet.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Németh Tamás Zoltán, 9174 Dunaszeg, Radnóti u. 2/a.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2022. május 20.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2022. május 20.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

65001/2011

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2011. június 15.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

5

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)

Az európai területi társulás fióktelephelyei: 

Fióktelephelyek (pdf)