Az Európai Területi Társulások (ETT) idei első műhelytalálkozója Budapesten került megrendezésre 2022. május 16-án.

A COVID járvány leszálló ágára tekintettel, ismét teljes egészében jelenléti formában került sor a 2022. évi I. ETT Műhelyre. A műhelytalálkozó sikeresen teremtette meg az alkalmat a személyes szakmai tapasztalat- és eszmecserére. A meghívottak szerint nagyon időszerű volt a találkozó, nemcsak a programban szereplő szakmai előadások témája, hanem az egymásra figyelés és együtt gondolkodás lehetősége miatt is.

A találkozó aktualitását a COVID utáni gazdasági újraindítás, a szomszédban zajló háború, valamint a 2022. évi országgyűlési választások adták. Kiss-Parciu Péter helyettes államtitkár úr köszöntője és bevezető gondolataiban kiemelte, hogy Magyarország Kormánya és a KKM a továbbiakban is töretlenül elkötelezett a határtérség fejlesztésében. A jövőben várható több infrastrukturális fejlesztés, illetve az ETT-k további támogatása is jóváhagyás alatt van.

Ocskay Gyula CESCI főtitkár, valamint a CESCI több szakreferense bemutatott több, a CESCI részvételével zajló ETT-ket érintő programot. Beszámoltak az ETT-monitor és az ETT-hírlevél első tapasztalatairól, illetve bemutatták az első uniós online kurzus (MOOC) struktúráját és tematikáját, amit a CESCI és több külföldi egyetem közösen alakítottak ki.

Mindkét kezdeményezés hozzájárul az ETT-k láthatóságának növeléséhez, és kiemelendő, hogy a COVID-ra figyelemmel, mindkét projekt online formában valósul meg, ezzel is alkalmazkodva az online térbe áttevődő kapcsolattartáshoz.

Horváth Viktor az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője a fenntartható fejlődés, és a megújuló energiaforrások témakörében bemutatta a jelenlegi magyar energetikapolitika irányvonalait, kiemelt figyelmet fordítva az ETT-k bekapcsolódási lehetőségeire.

Küttel Orsolya és Szántó Szilvia a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakreferensei a Horizon program rejtelmeibe kalauzoltak el.

Az ETT-k által talán legjobban várt előadást Zám Balázs a KKM szakreferense tartotta a 2021-2027-es Interreg CBC-programok állásáról, a várható kiírások ütemezéséről.

Minden határszakasz külön-külön bemutatásra került, az ott felhasználható pályázati keretösszegekkel és tematikus célkitűzések részletes bemutatásával.

Hegyesi Béla már visszatérő előadónk, aki mindig szemléletes és lényegre törő előadással mutatja be a Duna Stratégia, a Central Europe, illetve az Interreg Europe program pályázati felhívásait.

 

Az előadások anyagai az oldalsó információs sávban találhatóak.