2020-ban a második ETT műhelytalálkozó július 30-31. között került megrendezésre Kóspallagon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium hangsúlyt fektet a határ menti fejlesztések megvalósításában hatékonyan közreműködő partnerek közötti kapcsolatokra. Ennek jegyében került sor idén az európai területi társulások (ETT) második műhelytalálkozójára. A kétnapos szakmai esemény napirendjére felkerült a 2014-2020-as programozási időszak következtetéseinek levonása, a 2021-2027-es időszakra vonatkozó aktualitások ismertetése, egy interaktív ETT kerekasztalbeszélgetés, valamint szakértői előadások és egy sikeresen megvalósult projekt helyszínének megtekintése is.

A kisléptékű turisztikai fejlesztések fontos részét képezik a határmenti térség fejlesztéseinek, azonban a határon átnyúló projekteket sokszor visszavetik a jogi és adminisztratív akadályok. Fontosnak tartjuk, hogy az ezzel kapcsolatos tapasztalatok feldolgozása is elkezdődhessen: a találkozón a Pontibus ETT bemutatta a jogi akadálymentesítéssel kapcsolatos projekttapasztalatait. Ezt jól kiegészítették a Pons Danubii igazgatója által bemutatott mélyinterjúk, amelyeket a szlovák-magyar határszakaszon készítettek azzal a céllal, hogy összefoghatóan áttekinthető legyen az ETT-k által végzett munka, az ETT-s szerveződés struktúrája, folyamatrendszere.

Két programozási időszak határán időszerű a tapasztalatok levonása, hogy bekövetkezhessen egy olyan szemléletváltozás, amely a 2020-2027-es időszakot sikeresebbé teheti. Ezzel a szándékkal mutatta be az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Közös Titkársága a program eddigi konklúzióit, folyamatban lévő tervezésének aktuális státuszát, és az új megközelítéseket. Az éppen formálódó programozásról nem mindig egyszerű tájékozódni, azonban az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tervezési és Közvetlen Uniós Forrás-koordinációs Főosztályvezetőjének előadása több kérdésre választ tudott adni, mert a már látható körvonalak mentén vázolta az integrált projektek és a kohéziós eszközök dimenzióit.

Jó fogadtatásra talált, hogy a szakértők időben, már ebben az előkészületi szakaszban bevonásra kerültek a közös gondolkodásba. A szakértők előadásai összefoglalták egyrészt a közvetlen európai uniós források bevonását a határon átnyúló fejlesztésekben. Másrészt az Interreg programozás előkészítésére vonatkozó aktualitások is bemutatásra kerültek, majd a fiatalok, a részvétel és a párbeszéd szerepéről volt szó az európai régiókban zajló folyamatokra vonatkozóan.

A műhelytalálkozó ezennel kifejezetten interaktív eseményként került meghirdetésre. Minden ETT rövid bemutató előadást tartott, amelynek tartalmi elemeit előzőleg iránymutató jelleggel meghatároztuk, hogy irányított, tematikus kerekasztalbeszélgetés jöhessen létre a résztvevők között. Az ETT-k összefoglaló jelleggel beszámoltak projektszervezési elveikről, fejlesztési céljaikról, elvárásaikról, kihívásokról és problémáikról. A beszélgetés alkalmat teremtett a szakmai tapasztalatcserére, a kölcsönös inspirációra, és arra is, hogy megismerhetővé váljanak azok a témák, igények és meglátások, amelyek kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak a 2020-2027-es időszakban.

A második nap programjai Ipolydamásdon folytatódtak. Az ipolydamásdi polgármester köszöntője után bemutatta az önkormányzat ambiciózus céljait, jelenleg zajló és jövőben megvalósítani tervezett fejlesztéseit, és azt a logikai ívet, amelyre a projekteket építik. A fejlesztések mozgatórugója az a belátás, hogy a turisztikai értékek méltatlanul kihasználatlanok a térségben. Az Ipoly-menti térség dinamizálása elkezdődött. Ennek a folyamatnak az eredményei azok a kajak-kenu stégek is, amelyek a Pontibus ETT által megvalósított projekt keretében jöttek létre, illeszkedve a térségben működésbe lendült elképzelésekhez.

 

A műhelytalálkozó a KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002 projekt támogatásával valósult meg.

 

Az előadások anyagai alább találhatók:

1.      Popovics Gábor (igazgató, Pontibus ETT): A Pontibus ETT projekttapasztalatai, jogi akadálymentesítés

2.      Bara Zoltán (igazgató, Pons Danubii ETT): A 2014-2020 Interreg programok sajátosságai, összegyűjtött tapasztalatok a pályázó szemszögéből

3.      Holop Szilveszter (titkárságvezető-helyettes, INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Közös Titkárság): Az Interreg programok sajátosságai, végrehajtása, területi aspektusok a program szemszögéből

4.      Horváth Viktor (főosztályvezető, ITM, Tervezési és Közvetlen Uniós Forrás-koordinációs Főosztály): Fél(Úton) az integrált projektek felé a kohéziós források felhasználásában

5.      Hitesy Ágnes (ügyvezető, HBH Stratégia és Fejlesztő Kft.): Közvetlen EU-s források a határon átnyúló fejlesztésekben

6.      Jaschitz Mátyás (tervezési igazgató, CESCI): A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata aktuális hírei

7.      Zsár Virág (Nemzetközi Iroda vezetője, HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ): Fiatalok, részvétel és párbeszéd az európai régiók jövője alakításában