A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2016. évi működési és fejlesztési támogatására

Pályázati kiírás megnevezése: ETT-16

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, az Európai Parlament és a Tanács az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló 1302/2013/EU rendelete (a továbbiakban: rendelet), az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2016. évi támogatására.

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások (továbbiakban: ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága a támogatások révén biztosított legyen. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 31.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 105 000 000 Ft

 

A pályázaton igényelhető támogatás összege: legfeljebb 15 000 000 Ft támogatás igényelhető

 

 

 

Letölthető dokumentumok:

ETT-16 pályázati kiírás (Pdf)

ETT-16 pályázati útmutató (Pdf)

Pályázati adatlap (Word)

Költségvetési segédlet (Pdf)

Költségterv indoklása és ütemezés sablon (Excel)

Nyilatkozatok az Európai Területi Társulások 2016. támogatásának igényléséhez (Word)

Csekély összegű támogatás (de minimis) nyilatkozat sablon (Word)