A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2015. évi működési támogatására

Pályázati kiírás megnevezése: ETT-15A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, az Európai Parlament és a Tanács az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló 1302/2013/EU rendelete (a továbbiakban: rendelet), az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására.

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások (továbbiakban: ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága a támogatások révén biztosított legyen. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. április 24.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 121 000 000 Ft

 

A pályázaton igényelhető támogatás összege: legfeljebb 20 000 000 Ft támogatás igényelhető

 

 


Letölthető dokumentumok:

ETT-15 pályázati kiírás (Pdf)

ETT-15 pályázati útmutató (Pdf)

Pályázati adatlap (Word)

Költségvetési segédlet (Pdf)

Költségterv indoklása és ütemezés sablon (Excel)

Csekély összegű támogatás (de minimis) nyilatkozat sablon (Word)

Közzétételi kérelem sablon a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről (Word)