PONTIBUS Európai Korlátolt Felelősségű Területi Társulás

Az európai területi társulás székhelye: 

1052 Budapest, Városház utca 7.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Pest Megye Önkormányzata 1052 Budapest, Városház utca 7.

Nyitrai Kerületi Önkormányzat, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Szlovák Köztársaság

Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

A Csoportosulás feladata, a tagok közötti határon átnyúló és régióközi együttműködés fejlesztése és támogatása a gazdasági és társadalmi összetartás megerősítésének szándékával, a határon átnyúló együttműködésre irányuló közös tevékenységek, projektek és programok végrehajtásán keresztül. A társulás a tagjai közötti területi együttműködés keretén belül egyedi tevékenységet hajthat végre a célkitűzések elérése mellett, az Unió pénzügyi támogatásával vagy a nélkül. A Társulás feladatai elsősorban az együttműködési programok vagy azok egyes részének megvalósítását, illetve az Unió által az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és/vagy a Kohézió Alap révén támogatott műveletek végrehajtását érintik.

A Társulás specifikus célok által érintett területei:

a.            Közlekedés

b.            Gazdaság

c.            Kutatás és fejlesztés

d.            Energetika és megújuló energiaforrások

e.            Humánerőforrás

f.             Mezőgazdaság és élelmiszeripar

g.            Környezet

h.            Idegenforgalom

i.             Kultúra

j.             Sport

k.            Egészségügy és szociális terület

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

dr. Popovics Gábor, 7700 Mohács, Szentháromság u. 1-3 A lph 1. em. 3a.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2016. február 15.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2016. február 15.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

KKM/420/2016/Adm

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2016. január 8.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

20.

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)