Pályázati kiírás megnevezése: ETT-17

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, az Európai Parlament és a Tanács az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló 1302/2013/EU rendelete (a továbbiakban: rendelet), az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2017. évi támogatására.

 

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő európai területi társulások (továbbiakban: ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenysége körében felmerült kiadásaikhoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága és fejlődésük a támogatások révén biztosított legyen.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. június 13.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 90. 000. 000. Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege: legfeljebb 15. 000. 000. Ft támogatás igényelhető

Letölthető dokumentumok:

ETT-17 pályázati kiírás és útmutató (Pdf)

ETT-17 Költségterv minta (Excel)

Áttervezési nyilatkozat (Word)

Csekély összegű támogatás (de minimis) nyilatkozat) sablon (Word)