Tisztelt Érdeklődő!
Köszöntjük az Európai Területi Társulások weboldalán!

Az Európai Területi Társulás (a továbbiakban: ETT, angolul EGTC: European Grouping for Territorial Cooperation), az Európai Unió első olyan - intézményi együttműködést támogató -sokszínű eszköze, mely jogi garanciákkal nyújt keretet akár az elszigetelt határ menti térségek integrált fejlesztésében, akár átfogó transznacionális együttműködések, programok menedzselésében.

Az ETT legalább két európai uniós tagállam vagy harmadik államok szereplőit (helyi önkormányzat, regionális hatóság vagy az állam) fogja közös szervezetbe. Az ETT jogi személyiséggel és teljes jogképességgel rendelkezik. Önálló jogalanyként léphet fel, saját költségvetéssel, szervezettel és szerződőképességgel bír, ingó, ingatlan vagyont szerezhet, bíróság előtt eljárhat. A tagok közösen választják meg az igazgatót, illetve hozzák létre a tagok képviselőiből álló közgyűlést.

Az együttműködési forma kiválóan alkalmas széles körű célok megvalósítására: a klasszikus határ menti turisztikai, helyi termék, kulturális projektek mellett az ETT-k egyre nagyobb, közlekedési, turisztikai, infrastrukturális beruházásokat (pl. közösségi közlekedés, inkubátorházak, közúti kapcsolatok) hajtanak végre. 

A tagok intézményesített társulásaként az ETT egyszerűbb és hatékonyabb uniós forráslehívást biztosít:  mind a határ menti mind az uniós források közvetlen kedvezményezettjeként kevesebb  adminisztratív teherrel járó, kiszámítható stratégiai tervezést és végrehajtást tesz lehetővé. 

Többszintű irányítási struktúrákat támogat: uniós jogi személyként a helyi, regionális vagy nemzeti hatóságokból álló tagságával hidat képez helyi szint és kormányzati szint között, segíti a tagállamok eltérő szabályozásából fakadó adminisztratív, jogi akadályok lebontását, egyben komplex területek fejlesztését alulról jövő kezdeményezésként.

Az Európai Bizottság a kohéziós és regionális politika területén kifejezetten ösztönzi a tagállamokat az ETT, mint együttműködési eszköz és potenciál kiaknázására, a határokkal elválasztott térségek közös menedzsment feladatainak ellátására.

Magyarországon 2007. augusztus elsejétől hozhatók létre ETT-k, uniós szinten jelenleg 71 jogerősen bejegyzett ETT közül 25-nek vannak magyar tagjai, 21-nek pedig a székhelye is hazánkban található.


Kiss-Parciu Péter
regionális és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár