Tisztelt Érdeklődő!

Magyarországon 2007 augusztus elsejétől olyan non-profit csoportosulások hozhatóak létre, amelyek két vagy több tagállam önkormányzatai, helyi, regionális szereplői közötti együttműködés sikerességét hivatottak biztosítani.

Az Európai Unió 2006-ban teremtett lehetőséget arra, hogy az uniós források felhasználásának hatékonysága, a már meglévő, vagy jövőbeni együttműködések sikeressége érdekében a tagok egy jogi személyiséggel rendelkező csoportosulást, Európai Területi Társulást (ETT, angolul EGTC) hozzanak létre.

Az EGTC mozaikszó, az European Grouping for Territorial Cooperation, azaz az európai területi együttműködési csoportosulás rövidítése. A határon átnyúló, transznacionális és a régiók közötti együttműködések is megvalósíthatóak az új eszköz keretében.

Bízunk abban, hogy honlapunk szakmai segítséggel és hasznos információkkal szolgál az együttműködni kívánó önkormányzatok és helyi szereplők részére.

A szerkesztők