I. ETT Műhely - Tótszerdahely

Publikálva: 2018. március 13.

2018. március 8-9-én a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ Menti Fejlesztések és Együttműködések Főosztálya és a Mura Régió ETT közös rendezésében, a KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002 projekt támogatásával idén első alkalommal került megrendezésre az Európai Területi Társulások műhelytalálkozója.

A műhelytalálkozó résztvevőit Josip Grivec Muraköz Megye alispánja, Bene Csaba a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke és Gugán János az Országos Horvát Önkormányzat elnöke köszöntette. A műhelytalálkozót magyar oldalról Tislér István a Mura Régió ETT igazgatója, míg horvát oldalról Mario Moharic a Mura Régió ETT elnöke nyitotta meg. A műhelytalálkozó első napján a résztvevők tájékoztatást kaptak az Interreg V-A Horvátország-Magyarország Együttműködési program első felhívásának tapasztalatairól, valamint a jövőbeli pályázati lehetőségekről; az Európa a Polgárokért Programról, az aktuális pályázati kiírásokról, az eddigi tapasztalatokról; a 2018. február 1-jei pozsonyi Cross-Border konferenciáról és a V4 projekt állásáról; az Európai Unió 2020 utáni kohéziós politikájáról, valamint a térség megerősítésére létrehozott Mura Programról.

A műhelytalálkozó második napján bemutatkozott a 2015-ben nyilvántartásba vett Mura Régió ETT. A társulás igazgatója, valamint a projektmenedzsere mutatta be a társulást nyertes pályázataikon, pályázatírási, projektmenedzsmenti jó gyakorlataikon keresztül. Ezek után az ETT-éket érintő aktuális kérdéseket a KKM munkatársaival egyeztették a jelenlévők. A hivatalos szakmai programot projekthelyszínen való látogatás zárta.

Az Interreg V-A Horvátország-Magyarország Együttműködési Program első felhívásának tapasztalatai és kitekintés a jövőbeli pályázati lehetőségekre (dr. Szűcs Márton, Interreg V-A HRHU Közös Titkárság)

Európa a Polgárokért Program bemutatása, az aktuális pályázati kiírások ismertetése, a tapasztalatok megosztása (Frank Nóra, Tempus Közalapítvány)

Beszámoló a 2018. február 1-jei Cross-Border konferenciáról, valamint a V4 projekt állásáról (Ocskay Gyula, CESCI)

A Mura Nemzeti Program a térség megerősítéséért (Cseresnyés Péter, NGM)

Az Európai Unió kohéziós politikája 2020 után (Nyárádi László, Miniszterelnökség)

Bemutatkozik a Mura Régió ETT – nyertes pályázatok (Tislér István, Mura Régió ETT)

Pályázatírás, projektmenedzsment – jó gyakorlatok bemutatása (Kres Tímea, Mura Régió ETT)

Menü

Főoldal

Navigáció