Európai Területi Társulás 13.


Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Az európai területi társulás székhelye: 

3630 Putnok, Kossuth Lajos út 5.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth Lajos út 5. Magyarország

Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1. Magyarország

Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota Szlovák Köztársaság

Mesto Tornal'a Mierová 14, 982 01 Tornal'a Szlovák Köztársaság

Az európai területi társulás alapszabályban meghatározott feladatai és célkitűzése: 

A Csoportosulás célkitűzése:

1. A Csoportosulás általános célja, hogy a Rendelet 7. cikkének (2) és (3) bekezdésére figyelemmel, határ menti együttműködés keretében, az Európai Unió és/vagy a két érintett tagállam pénzügyi forrásainak bevonásával megerősítse a gazdasági és társadalmi kohéziót a Csoportosulás tagjaim között.

2. A Csoportosulás különös céljai a működési területén:

- közös gazdaságfejlesztési, így mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, szolgáltatási és idegenforgalmi tervek, programok készítése és megvalósítása;

- térségi infrastruktúra és közlekedési rendszerek összehangolt és környezetbarát fejlesztése;

- közös területi tervezés, ezen belül a területhasználatra, a vízgyűjtő területek, felszíni vizek, vízbázisok és védett területek használatára és kezelésére vonatkozó tervek készítése;

- területfejlesztés és területrendezés összehangolása, így közös terveken alapuló együttes kezelést eredményező, átfogó, részletes akcióprogramok és hatásvizsgálatok;

- a közintézmények és a társadalmi szervezetek széleskörű, összehangolt együttműködése;

- az oktatási, művelődési, szabadidő, sport, kutatási és innovációs intézmények kapcsolatainak és közös tevékenységeinek szélesítése;

- együttműködés a környezetvédelem, a természetvédelem, az erdészet, a vízügy és a katasztrófa-elhárítás területén;

- az egészségügyi és szociális intézmények közötti együttműködés javítása, társadalmi felzárkóztatás, közös tevékenység a tiszta víztért és levegőért.

A Csoportosulás feladatai:

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozásban, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

2. A Csoportosulás további feladatai:

a III. Cikkely 2. pontjában megfogalmazott különös célok megvalósítása programok, projektek keretében;

biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását;

az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás elnök-igazgatójának neve és lakcíme: 

Tamás Barnabás (3630 Putnok, Tóth Ede utca 4.)

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2015. május 27.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2015. május 27.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

11.Pk.65001/2013

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2013. április 03

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

13

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)

Menü

Főoldal

Navigáció