A KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében 2. pályázati felhívás – fordítás, tolmácsolás

Publikálva: 2017. február 6.

A KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a KKM megnyitotta 2. pályázati felhívását fordítási és tolmácsolási tevékenységek támogatására

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a KKM megnyitotta 2. pályázati felhívását fordítási és tolmácsolási tevékenységek támogatására.

A KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002 azonosítószámú projekt célja, hogy a 2014-2020-as időszakban megvalósuljon a hazai székhelyű/a magyar részvételű ETT-k, illetve Szerbia viszonylatában a területi együttműködés egyéb intézményesített jogi formáit  működtető intézményi és területi szereplők felkészítése (kapacitásfejlesztése) annak érdekében, hogy minél sikeresebb legyen az európai uniós alapokból (ESZA, ERFA, KA) támogatott fejlesztések (projektek) előkészítése és sikeres végrehajtása.Ezáltal segítsük növelni a sikeresen elnyert EU-s támogatások nagyságát, illetve az így végrehajtott projektek mennyiségét, továbbá megerősíteni a projektek uniós szakpolitikai illeszkedését.

Mindezeket szem előtt tartva a fordítási és tolmácsolási tevékenységek támogatását célzó jelen felhívás keretében a kapacitásfejlesztés támogatása elsősorban az EU-s pályázatok előkészítését, megalapozását szolgáló tanulmányok, elemzések vagy maguknak a pályázatoknak a fordítási költségeinek fedezését takarja. Emellett olyan tolmácsolási tevékenységeket is támogatunk, amelyek közös projektek létrehozását,  partnerséget kiépítő kezdeményezéseket, a rendezvényeken, információs fórumokon való részvételt célozzák – hozzájárulva ezáltal az EU-s pályázati lehetőségek, tapasztalatok, tudás megosztásához, együttműködések, partnerségek létrehozásához.

Kérjük mindezek figyelembevételét az igények beküldésekor, mivel a fenti feltételeknek való megfelelés a támogathatóság egyik alapvető kritériuma. A KKM Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkársága egyúttal fenntartja azt a jogot, hogy a beérkezett igényekről a KÖFOP projekt céljaival és elszámolhatóságával összhangban saját hatáskörben döntsön, továbbá a KKM biztosítja – az igények jóváhagyását követően – a megfelelő (fordító/tolmács) szolgáltató beszerzését is.

A KÖFOP projekt céljaival való összhang biztosításán túl az igény benyújtásakor kérjük azt is bemutatni (amennyiben releváns), hogy mely EU-s támogatási programban, milyen konkrét projekt elképzeléshez kapcsolódna az igényelt fordítási/tolmácsolási tevékenység.

Az igény részletezésének – az alátámasztás mellett – tartalmaznia kell annak pontos technikai paramétereit (pl. fordítás esetében a témakör/cím, nyelv, karakterszám, tolmácsolás esetében a témakör, konszekutív/szinkron, helyszín stb.), valamint az esetleges határidőket/időpontokat is.

Felhívjuk egyúttal arra is a figyelmet, hogy a költségek kettős finanszírozása kizárt! Ez azt jelenti, hogy amennyiben az ETT a 2016. évi költségvetési pályázatán nyert ilyen jellegű tevékenységre támogatást, vagy leendő EU-s projekt keretében kívánja ezeket a költségeket elszámolni, akkor azok minden esetben csak egyszer, egy pénzügyi forrásból elszámolhatók.

Ezúton kérjük Önöket, hogy a fordítási és tolmácsolási tevékenységekre vonatkozó megalapozott és alátámasztott igényeket (a csatolt adatlapot kitöltve) 2017. február 17. napjáig küldjék meg a KKM részére. További kiírások a beérkező pályázatok minőségétől és értékétől függően várhatóak.

Menü

Főoldal

Navigáció