A KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében 1. pályázati felhívás – külső szakértői szolgáltatások igénybevétele

Publikálva: 2017. április 27.

A KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a KKM megnyitotta 1. pályázati felhívását külső szakértői szolgáltatások igénybevételének támogatására

A KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002 azonosító számú „A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása a Duna Régió Stratégiával és az európai területi társulásokkal összefüggésben” kiemelt projektünk megalapozását segítő, 2016 januárjában ETT körben végzett felmérésünk alapján igény mutatkozott külső szakértői szolgáltatások igénybevételére.

Ennek megfelelően a KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében lehetőség nyílt projektek előkészítése, valamint a projektvégrehajtás optimalizálása érdekében szakértői tevékenységek, illetve egyszeri szakértői szolgáltatások (pályázatírás, elemzések, tanulmányok) finanszírozására is.

A KÖFOP-3.3.3-15-2016-00002 azonosító számú projekt célja, hogy a 2014-2020-as időszakban megvalósuljon a magyar székhelyű ETT-k, illetve Szerbia viszonylatában a területi együttműködés egyéb intézményesített jogi formáit működtető intézményi és területi szereplők felkészítése (kapacitásfejlesztése) annak érdekében, hogy minél eredményesebb legyen az európai uniós alapokból (Európai Szociális Alap, Európai Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap) támogatott fejlesztések (projektek) előkészítése és végrehajtása. Ezáltal segítsük növelni az elnyert EU-s támogatások nagyságát, illetve az így végrehajtott projektek mennyiségét, továbbá megerősíteni a projektek uniós szakpolitikai illeszkedését.

Mindezeket szem előtt tartva a jelen – külső szakértői szolgáltatások igénybevételét célzó – felhívás keretében a kapacitásfejlesztés támogatása elsősorban a kedvezményezettek EU-s pályázatainak előkészítését, megalapozását, valamint azok megfelelő végrehajtásának támogatását jelenti a szükséges külső szakértői segítség bevonásával.

Így a támogatható tevékenységek közé tartozik különösen:

Kérjük mindezek figyelembevételét az igények beküldésekor, mivel a fenti feltételeknek való megfelelés a támogathatóság egyik alapvető kritériuma.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) egyúttal fenntartja a jogot, hogy a beérkezett igényekről a KÖFOP projekt céljaival és elszámolhatóságával összhangban saját hatáskörben döntsön, továbbá mi biztosítjuk – az igények jóváhagyását követően – a közbeszerzési keret-megállapodásunk keretében a megfelelő szolgáltató/külső szakértő beszerzését is.

Felhívjuk egyúttal arra is a figyelmet, hogy a költségek kettős finanszírozása kizárt. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a KKM működési pályázatán nyert ilyen jellegű tevékenységre támogatást, vagy leendő EU-s projekt keretében kívánja ezeket a költségeket elszámolni, akkor azok minden esetben csak egyszer, egy pénzügyi forrásból számolhatóak el.

Ezúton kérjük Önöket, hogy a külső szakértői szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megalapozott és alátámasztott igényeket (a csatolt adatlapot kitöltve) 2017. május 19-ig küldjék meg a KKM részére.

További kiírásokra a beérkező pályázatok minőségétől és értékétől függően lehet számítani.

A pályázáshoz sok sikert kívánunk!

Menü

Főoldal

Navigáció