2012-ben kezdődtek meg a tervezési munkacsoportülések (2012. október 10. és 2013. január 22., 2013. július 2., 2013. szeptember 30., 2013. november 22.), melyek során a résztvevők megvitatják programozás ütemezését a munkacsoport működési kereteit, és lefektetik a program majdani sikeres működéséhez szükséges feltételeket.

A tervezési munkacsoport tagjai: Vas megye, Zala megye, Miniszterelnökség, Nemzetgazdasági Minisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; szlovén részről pedig Podravje régió és Muravidék, valamint a Gazdaságfejlesztési és Technológia Minisztérium.

A tervezés viszonylag lassan halad, a szlovén fél koordinációjában megvalósuló folyamat sarokkövei az alábbiak:

• az Operatív Program kidolgozásához szükséges szakértők kiválasztása még nem történt meg,

• program intézményrendszerével kapcsolatban nem született még döntés, a magyar fél már előadta elképzeléseit, és az Európai Bizottság is sürgeti a kérdés eldöntését,

• A tematikus célok egyeztetése megkezdődött, a szlovén fél által előzetesen támogatott célkitűzések az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság felé elmozdulás (4. célkitűzés), környezetvédelem (6. célkitűzés) és intézményi kapacitás javítása (11. célkitűzés) területeket foglalják magukba.