.


Abaúj-Abaújban EGTC

Az ABAÚJ-ABAÚJBAN Fejlesztési Partnerség 2007. december 21-én, a Schengeni határnyitás éjszakáján született 14 magyarországi és szlovákiai önkormányzat és a VITEA Közhasznú Alapítvány szövetségeként. Ez az első közhasznú jogállású csoportosulás.A magyar kormány prioritásaihoz és az EU-s 2020 stratégiához illeszkedően elkészült a II. Rákóczi Ferenc Terv. Az eddigi határ menti szakmai fejlesztési munka alapozta meg a terv összeállítását, melyben több gazdasági ágazatot érintve, a határtérség komplex fejlesztését irányozták elő az ABAÚJ-i régióban. Ez idő alatt folytatták a korábban megkezdett fejlesztési munkát, mely során mintegy 8 millió euró értékű projekt megvalósítására kerültsor az ABAÚJ-i célterületen. A fejlesztések során a tagtelepülésekenlerakták a turisztika alapjait, növelték a KKV-k versenyképességét, létrehozták oktatási hálózatukat, egy nemzetközi vállalkozói klubot, és együttműködéseket alakítottak ki további 5 országgal. 

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Szabóné Kémeri Klára
Székhely: Miskolc, Magyarország
Honlap: www.abauj.info


ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az Arrabona ETT-t Győr – mint székhely település – alapította további három városi önkormányzat (Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely és Somorja) részvételével. A csoportosulást a Fővárosi Bíróság 2011.május 24-én vette nyilvántartásba. A magyarországi Szigetköz, a Mosoni-síkság és a Sokoróalja közvetlenül Győrhöz kapcsolódó részéből, illetve a szlovákiai Csallóköz és a Mátyusföld nyugati térségének tájegységeiből álló határtérségben létrehozott ETT tevékenységeit Magyarországon a mosonmagyaróvári és a győri, Szlovákiában a dunaszerdahelyi járás területére tervezi kiterjeszteni. A csoportosuláshoz 2014-ig összesen 25 további település csatlakozott. Az ETT az Egyezményben ráruházott feladatokat látja el, közgyűlése évente egy-két alkalommal ülésezik, munkaszervezete Győrben működik. 2014-ben elkészült az Arrabona ETT integrált területi stratégiája, amely a 2014-2020 közötti időszakban megvalósítandó kiemelt fontosságú fejlesztéseket alapozza meg.

 

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Sárkány Péter
Székhely: Győr, Magyarország
Honlap: www.arrabona.eu


Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

A Banat-Triplex Confinium ETT (ahogy arra elnevezése is utal) a magyar-román-szerb hármas határ térségben a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése érdekében létrejött első magyar-román európai területi együttműködési csoportosulás, mórahalmi székhellyel. Az együttműködés célja az elmúlt évtizedekben perifériára szorult határtérségek dinamizálása, a versenyképesség növelése. A BTC ETT elsősorban a klímaváltozással kapcsolatos kihívások kezelésére, a környezetvédelem újkori feladatainak megoldására, a megújuló energiaforrások kiaknázására, az infrastruktúra fejlesztésére, a szegénység elleni küzdelemre, a társadalmi felzárkóztatásra, a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelésére, valamint az oktatás-képzés területeinek fejlesztésére törekszik.

Az ETT saját stratégiai tervvel rendelkezik, melyben a csoportosulás 2014-2020 (+2) tervei és annak megvalósítási formái ismerhetőek meg. 

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Kószó Miklós
Székhely: Mórahalom, Magyarország
Honlap: www.btc-egtc.eu


Bodrogközi ETT

Az ETT az egyik legrégebben együttműködő szervezet, amely BODROGKÖZI FEJLESZTÉSI PARTNERSÉG-ként kezdte meg működését. 10 éves fennállásukat EGTC-s rendezvénysorozattal ünnepelték 2014-ben. Az ETT-t az elsők között alapították meg, 2008ban, azonban – a szlovák jóváhagyási eljárás miatt – bejegyzésére csak 2012-ben került sor, a Fővárosi Bíróságon. A 17 tag együttműködésének köszönhetően valósult meg a Karost és Bodrogszerdahelyt összekötő nemzetközi közút és híd újjáépítése. Az együttműködések továbbfejlesztését, a gasztronómiai és népi kulturális rendezvények sorozatát több uniós projekt biztosította. Az ETT folyamatosan részt vesz a határ menti projektek megvalósításában, segítésében és azok eredményeinek terjesztésében. Elkészült az ETT hosszú távú mintaterve, mely a történelmi, földrajzi hagyományokra épül. A terv több gazdasági ágazatot érint, egymásra épülő és egymást kiegészítő fejlesztések halmaza. Mintegy 1000 állandó munkahelyet teremt a területen élő lakosságnak, és vállalkozásösztönző hatást biztosít. 

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Szabóné Kémeri Klára
Székhely: Miskolc, Magyarország
Honlap: www.bodrogkoziek.com


Európa-kapu EGTC

Az Európa-kapu ETT 2012-ben jött lére, a magyar-román határ menti térségben, nyíradonyi székhellyel. Megalakulása után tagbővítést kezdeményezett, és mára partner önkormányzatainak száma az alapításkori 8-ról 37-re növekedett Az ETT területén számos gazdasági és turisztikai fejlesztési lehetőség kínálkozik. Említésre méltóak a jó minőségű termőföldek, erdők és turisztikai látványosságok (kastélyok, várak, templomok, pincesorok, emlékházak, fürdők stb.). Az ETT célja, hogy ezekre az erőforrásokra alapozva a partner önkormányzatokkal, a térségi civil szervezetekkel és a magáncégekkel közösen olyan fejlesztési programokat valósítson meg, amelyek a térség gazdasági és szociális fellendülését biztosítják, új munkahelyeket teremtve. Fejlesztési terveik között szerepel egy térségi vágóhíd, egy zöldség- és gyümölcsfeldolgozó létrehozása, közös kulturális programok szervezése, a térségi szakképzés támogatása, a helyi termékek népszerűsítése. 

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Csetnek Tímea Tünde
Székhely: Nyíradony, Magyarország
Honlap: www.europakapu.eu


Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

A Csoportosulás általános célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából, tagjai (Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Pusztaottlaka, Kürtös (Curtici)) között előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést, felkeltse a figyelmet a térség és annak fejlesztési programjai iránt, továbbá elősegítse a terület fenntartható fejlődését.

 A Csoportosulás stratégiai céljai a működési területén a következők:

 - közös régiófejlesztési tervek kidolgozása, projektfejlesztés és projektek megvalósítása;

- az együttműködést, valamint a projektek fenntartását segítő közös intézmények létrehozása, működtetése;

 - együttműködés a turizmus fejlesztése érdekében: közös termékfejlesztés, turisztikai infrastruktúra fejlesztése, közös marketing;

 - közös turisztikai menedzsment.

A csoportosulás 2012-ben készítette el fejlesztési stratégiáját. 2013-ban közvetítésével és részvételével írt alá együttműködési megállapodást a két szomszédos megye katasztrófaelhárítási szervezete. 

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Horváth Krisztián
Székhely: Pusztaottlaka, Magyarország
Honlap: www.europaitarsulas.eu


Ister–Granum EGTC

Az Ister-Granum ETT a közép-európai régióban elsőként bejegyzett csoportosulás, amely a 2003-ban alapított, azonos nevű eurorégió munkáját emelte magasabb szintre. A jelenleg 82 helyi önkormányzatot magába foglaló együttműködés a magyarországi Esztergom és a szlovákiai Párkány vonzáskörzetét egyesíti.

 Az ETT az elmúlt években négy területen kezdte meg fejlesztő munkáját:

 - a régió helyitermék-hálózatának megalapozása (helyi termelők és termelői piacok hálózatba szervezése, regionális védjegy kialakítása, rendezvények, vásárok szervezése);

 - egy határon átnyúló vállalkozási-logisztikai övezet és az ehhez szükséges partnerség kialakítása;

- regionális környezetgazdálkodási központ létrehozása és a program elindítása;

- a régió belső társadalmi kapcsolatait erősítő kulturális rendezvények lebonyolítása.

 Az ETT tervei között szerepel az egészségügyi szolgáltatások integrációja és egy határon átnyúló turisztikai desztináció kialakítása is. 

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Nagy Péter
Székhely: Esztergom, Magyarország
Honlap: www.istergranum.eu


Novohrad-Nógrád ETT

A Novohrad–Nógrád ETT-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és Fülek Város Önkormányzata alapította 2011ben, salgótarjáni székhellyel. Általános célja a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése, előmozdítva a határokon átnyúló együttműködéseket, a terület fenntartható fejlődése érdekében. A csoportosulás különös céljai elsősorban a Globális és Európai Geoparkok Hálózataihoz tartozó Novohrad-Nógrád Geopark tevékenységét érintik, annak 1578 km2-es területén (92 település 150 000 lakossal). Tevékenységébe tartoznak: infrastrukturális fejlesztések, vállalkozásfejlesztés, beruházásösztönzés, oktatás, képzés, kutatások generálása, valamint a természeti környezetre alapozva, az aktív turizmus elősegítése révén magasabb szintű kínálat megteremtése a természet- és környezetvédelemmel összhangban.

 Munkaszervezete koordinálta a Geopark Oktató, Kutató és Irányító Központ kiemelt beruházás megvalósítását, és rendszeresen menedzsel a térséget érintő határon átnyúló projekteket is. 

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Lóska János
Székhely: Salgótarján, Magyarország
Honlap: www.nnegtc.eu


Pannon ETT

A Pannon ETT 2012-ben került bejegyzésre, pécsi székhellyel.Magyarországról elsősorban Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyei entitásokat egyesít. Rajtuk kívül Baja városa, illetve három szlovén község a tagja. A tagok között túlnyomó többségben vannak a helyi önkormányzatok (54, közülük 23 város és 31 község), tag továbbá három megyei önkormányzat, valamint két regionális szinten meghatározó intézmény (Duna-Dráva Nemzeti Park, Pécsi Tudományegyetem). 2013 végén csatlakozott egy horvát zsupánság és egy község az ETT-hez, jelenleg a horvát engedélyezési eljárás zajlik.

 A Pannon ETT céljait a területi koordináció elve alapján azon feladatok jelentik, melyeket a tagönkormányzatok közvetlenül nem látnak el (vagy nem mindegyikük), azonban hatékonyságának növeléséhez közös térségi érdek fűződik. A Pannon ETT elsődleges célja a dél-dunántúli régió gazdasági fejlesztése, a határon túli területeknek a fejlesztési koordinációba történő bevonása révén. 

Elérhetőség
Kapcsolattartó: dr. Füzér Judit
Székhely: Pécs, Magyarország
Honlap: www.pannonegtc.eu


Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

A Rába-Duna-Vág ETT létrehozását Komárom-Esztergom megye kezdeményezte 2010-ben, de az együttműködés gyökerei a korábbi évekre is visszanyúlnak. Az eredeti elképzelés a formálódó Duna Stratégia keretein belül földrajzilag meghatározó szerepű magyar-szlovák Duna-szakasz integrált fejlesztését célozta. Ennek megfelelően az együttműködésre Győr-Moson-Sopron megyét, Szlovákiából a Nagyszombati és a Nyitrai kerületet kérték fel. (Utóbbi végül nem csatlakozott.)

 Az ETT alapítási folyamata 2011 végére zárult le, december 10-én jogerőre emelkedett fővárosi bírósági nyilvántartásba vételi végzéssel. A szervezet 2012. január 1-jén tatabányai székhellyel kezdte meg a tényleges működését.

 Az együttműködés stratégiai területei: infrastruktúra, energetika, információtechnológia, gépjárműipar, turizmus, oktatás, kultúra, sport, közös projektek programmenedzsmentje, a Duna és mellékfolyóival kapcsolatos fejlesztések, logisztika, kis- és középvállalkozások támogatása, környezetvédelem és mezőgazdaság. 

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Ema Vasiová
Székhely: Tatabánya, Magyarország
Honlap: www.rdvegtc.eu


Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Társulás

A Csoportosulás általános célja, hogy az európai területi együttműködési csoportosulásokról szóló 1082/2006 EK Rendelet 7. cikkének (2) és (3) bekezdésére figyelemmel, határ menti együttműködés keretében, az Európai Unió és/vagy a két érintett tagállam pénzügyi forrásainak bevonásával megerősítse a gazdasági és társadalmi kohéziót a Csoportosulás tagjai között. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozásban, területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Tamás Barnbabás
Székhely: Putnok, Magyarország
Honlap: www.sajorima.euSVINKA ETT

Székhely: Tolcsva

A csoportosulás célja, hogy a magyar-szlovák határ két oldalán megerősítse a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót tagjai között.

A Csoportosulás további célja a térség kulturális és gazdasági életének folyamatos szervezése a lakosság igényeihez igazodva, figyelemmel a népi hagyományokra, a kutlrális értékekre és ezek népszerűsítésére a társadalom minden korosztálya számára.


Torysa ETT

Székhely: Sárazsadány

A csoportosulás célja, hogy a magyar-szlovák határ két oldalán megerősítse a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót tagjai között.

A Csoportosulás további célja a térség kulturális és gazdasági életének folyamatos szervezése a lakosság igényeihez igazodva, figyelemmel a népi hagyományokra, a kutlrális értékekre és ezek népszerűsítésére a társadalom minden korosztálya számára.


Ung-Tisza-Túr-Sajó EGTC
  


Tevékenysége:


1. közös környezeti menedzsment és környezetvédelem elősegítése-fejlesztése
2. város és vidékfejlesztés és kapcsolatok támogatása
3. az elszigeteltség csökkentése a határmenti területeken
4. információhoz és kommunikációs hálózatokhoz való jobb hozzáférés elősegítése
5. integrált területfejlesztést elősegítő tevékenységek
területekre és feladatokra irányul