A tervezési munkacsoport 2012. május 18-án kezdte meg munkáját az érintett szaktárcák és megyék részvételével.

A munkacsoport tagjai magyar oldalról:

- Miniszterelnökség

- Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

- Nemzetgazdasági Minisztérium

- Bács-Kiskun Megye

- Csongrád Megye

Szerb oldalról:

- Vajdaság Autonóm Tartomány

- Városok és települések állandó testülete

- Gazdasági és regionális fejlesztési minisztérium

- Környezeti, Bányászati és Területfejlesztési Minisztérium

- Szerb Európai Integrációs Iroda- Határon Átnyúló és Transznacionális Programok szektora (szerb nemzeti hatóság)

- Észak-Banát Megye

- Közép-Banát megye

- Észak Bačka megye

- Nyugat Bačka megye

- Dél Bačka Megye

A külső szakértők – az Operatív Program esetében HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. által vezetett konzorcium (résztvevő magyar tag Vital Pro Kft.), a program előzetes értékelésére és Stratégiai Környezeti Vizsgálat elvégzésére vonatkozó feladat esetében az ICG Ex ante Consulting Kft. által vezetett konzorcium.

Jelenleg 6 tervezési munkacsoportülésen vagyunk túl.

A tematikus célkitűzések többségében egyetértés mutatkozik. A szakértők draft OP-ban felvázolt 4 aktivitás területét illetően a legutóbbi márciusi ülésen a két oldal egyetértett.

A programban így a következő célkitűzések rajzolódnak ki:

- TP 2- környezetvédelem, klímaváltozás

- TP 3- fenntartható közlekedés, infrastruktúra fejlesztése

- TP 4- turizmus és kulturális örökség

- TP 7- gazdaságfejlesztés, KKV-k versenyképességének növelése

A szakértők bemutatták a beérkezett stratégiai projektek értékelését. Eddig 7+2 projekt van napirenden, melyekről egyelőre nem született végső döntés. További kidolgozás, a hiányzó részletek (pl. költségvetési) megszüntetése szükséges a döntéshez.

Forrás tekintetében a magyar fél megközelítőleg 32 M EUR-t allokál, a szerb oldal részéről azonban még nem ismert az összeg. Várhatóan egy 60 M EUR-s program kerül megvalósításra 2014-2020 között.

A következő tervezési munkacsoportülésre 2014. május 14-én kerül sor, ahol a stratégiai projektek kerülnek további tárgyalásra.