Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

A két megye hivatalos képviselőinek megegyezése értelmében a Via Carpatia ETT alapító tagjai a Kassai Kerületi Önkormányzatés Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzata. Megalakítását elősegítette az azonos nevű, Észak- és Dél-Európát összekötni hivatott közlekedési folyosó ügye, amelynek megépítése a két alapító tag számára kulcsfontosságú. Az alapító okiratokról a magyar és a szlovák fél elsőként 2012 májusában egyeztetett. A tárgyalási folyamatok 2012 végén sikerrel zárultak, és ennek eredményeképpen 2013. január 9-én Kassán ratifikálták a dokumentumokat. Az ETT-t a szlovák oldalon jegyezték be, 2013. május 31-i dátummal.

Az ETT megalapításának célja a tagok között megvalósuló, határon átnyúló, nemzetközi szintű és interregionális együttműködés megkönnyítése és előmozdítása, a gazdasági és társadalmi összefogás megerősítése érdekében, főként a határon átnyúló projektek és programok lebonyolítása révén. 

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Orbán Máté Julianna
Székhely:  Kassa, Szlovákia
Honlap: www.viacarpatia.eu


Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

A Pons Danubii ETT-t három-három magyar, illetve szlovák városi jogállású település alapította 2010-ben. Az együttműködés azóta további egy taggal bővült. Az ETT az elmúlt évek során számos projektet (köztük nagy értékű infrastrukturális beruházásokat is) valósított meg.

A csoportosulás konkrét céljai:

 - a határ menti kohézió erősítése a csoportosulás egész területén;

 - projektek végrehajtása a közös stratégiai fejlesztések érdekében;

 - a csoportosulás tagtelepüléseinek területén élő polgárok mindennapi életének megkönnyítése.

Fejlesztési céljai érintik a térség jövője szempontjából releváns területeket: közlekedés, gazdaság, idegenforgalom, energetika (a megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása), kultúra, környezet, humánerőforrás-fejlesztés, oktatás (ezen belül szoros együttműködés a harmadfokú oktatás területén), a közintézmények együttműködése (ezen belül szakemberek cseréje), sport, egészségügy, katasztrófavédelem. 

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Bara Zoltán 
Székhely: Komárom, Szlovákia
Honlap: www.ponsdanubii.eu


Bódva-Karszt EGTC – magyarországi és szlovák résztvevőkkel

EGTC megnevezése: Bódva-Karszt EGTC – magyarországi és szlovák résztvevőkkel

Ennek az EGTC-nek a célja az együttműködés és a harmonikus fejlődés támogatása a határ menti területek közötti gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése révén.

Elérhetőség
Kapcsolattartó: Molnár Zoltán
Székhely: Turňa nad Bodvou, Szlovákia
Honlap: nincs


Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (CETC EGTC)

Az CETC EGTC célja a közlekedési megközelíthetőség támogatása a Baltikumtól az Adriai-tengerig vezető észak-déli közlekedési folyosó mentén, valamint a lehetséges leágazó folyosó mentén a Fekete-tenger irányában a Társulás működési területén belül.  Az érintett régiók közötti közlekedési infrastruktúra kompatibilitás erősítését célzó tevékenységek. Támogatás és feltételek biztosítása az intermodális szállítmányozási kapcsolatok fejlesztéséhez, elterjesztve ezzel a környezetbarát megoldásokat.

Elérhetőség
Székhely  Szczecin, Lengyel Köztársaság
Telefon +4891-4467207, +4891-4467171
E-mail ZHgQ3jZNb2ZmaWNlQGNldGMucGw=