A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési program tervezése során eddig megrendezett két ülés (2012. december 6. , Tokaj és 2013. május 23., Szenc) legfőbb eredménye, hogy a program a 2007-2013-as ciklushoz hasonlóan 4 oldalú marad. A programban jelenleg zajlik az OP, EX-ante/SKV közbeszerzési dokumentumainak véglegezése, várhatóan ősszel kiválasztásra kerülnek a külső szakértők. A következő tervezési munkacsoporti ülésen a tervezett végrehajtási struktúra kereteinek megvitatása is napirenden lesz.