MASH Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Az európai területi társulás székhelye: 

9913 Nagymizdó, Fő utca 84.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Bak Község Önkormányzata            8945 Bak, Rákóczi utca 2/a 

Nagymizdó Község Önkormányzata 9913 Nagymizdó, Fő utca 33. 

Orfalu Község Önkormányzata 9982 Orfalu, Fő utca 52. 

Dobrovnik Önkormányzat    9223 Dobrovnik, Dobrovnik 297. Szlovénia 

Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai: 

- hogy előmozdítsa a szlovén-magyar határ két oldalán elterülő, jelen Társulás Egyezménye 7. § (1) pontjában megjelölt területi egységek és ezen területen működő különféle szervezetek közti együttműködés fejlesztésének ügyét a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítésén keresztül.

- hogy kísérleti modell projekteket dolgozzon ki és valósítsanak meg a határmenti térségek és területi egységek hasonló élethelyzetű lakosságának életminőségének javítására a regionális különbsége csökkentése érdekében.

- hogy közösség által finanszírozott projekteken keresztül az illegális migráció és a tagállami alacsony képzettségű állampolgárok kényszervándorlását kiváltó okok mérséklése, fenntartható munkahelyek teremtésén keresztül.

- ökológiai rehabilitáció, erdőtelepítés valamint hozzájárulás a határmenti területek természeti örökségének megőrzéséhez, amely közvetve és közvetlenül hatást gyakorol a foglalkoztathatóság javítására, környezetvédelmi beruházások megvalósítása

- megújuló energiahasznosítási projektek megvalósítása, hagyományos energiahordozóktól történő függőség csökkentése, a határ menti térségekben.

- önszerveződő vállalkozások kialakulásának ösztönzése és támogatása (inkubáció)

-K + F programok, tudásbázisok, iskolák és intézmények kialakítása, támogatása, munkájuk koordinálása, az alkalmazott kutatások és mintaprojektek segítése.

- a határon átnyúló gyártás, kereskedelem, logisztika és képviseleti formák megvalósítása.

-a tag, társ vagy szerződéses együttműködésben az önkormányzatok által delegált, illetve igényelt feladatok ellátása. A hiánypótlási céllal, vagy más igény alapján felvett közösségi, gazdaságfejlesztő, minőségirányítási, TQM, oktatási, igazgatási, hatósági, bűnmegelőzési programok, feladatok szakszerű végrehajtása.

- A határon átnyúló projektekben való részvétel.

Elsődlegesen az Európai Közösség - az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap(ESZA) és/vagy Kohéziós ALAP révén nyújtott -  társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása.

A társulás további feladatát képezi

- közös környezeti menedzsment és környezetvédelem 

- az elszigeteltség csökkentése a határmenti területeken

- információhoz és kommunikációs hálózatokhoz való jobb hozzáférés elősegítése

- határon átnyúló vízi, hulladék- és energiarendszerekhez való jobb hozzáférés elősegítése

- integrált területfejlesztést elősegítő tevékenységek

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Hittig Gusztáv 9913 Nagymizdó, Fő utca 89.

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2015.03.23.

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2015.05.12.

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

KKM/8036/2015/Adm

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2015.06.16.

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

18

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

 Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

 Nyilvántartó lap (pdf)