Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Az európai területi társulás székhelye: 

5665 Pusztaottlaka, Dragán u. 12.

Az európai területi társulásban tagként részt vevők neve, székhelye: 

Medgyesbodzás Község Önkormányzata 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.

Medgyesháza Város Önkormányzata 5666 Medgyesháza, Kossuth tér 1.

Pusztaottlaka Önkormányzata 5665 Pusztaottlaka, Dragán u.12.

Kürtös (Curtici) Város Curtici 315200 Str. Primariei Nr.47. Románia

Battonya Város Önkormányzata 6830 Battonya Fő u. 91.

Tótkomlós Város Önkormányzata 5940 Tótkomlós Fő u. 1.

Kisiratos (Dorobanti) Község Önkormányzata 315201 Dorobanti, Arad megye, 410. sz., Románia

Mácsa (Macea) Község 317210, Arad megye, 262. sz., Románia

Az európai területi társulás célkitűzése és feladatai:  

A Csoportosulás célkitűzése

1. A Csoportosulás általános célja, hogy határ menti együttműködés keretében, a gazdasági és társadalmi kohéziót megerősítse tagjai között.

2. A Csoportosulás különös céljai a működési területén:

a) közös régiófejlesztési tervek kidolgozása, projektfejlesztés és projektek megvalósítása;

b) az együttműködést, valamint a projektek fenntartását segítő közös intézmények létrehozása, működtetése;

c) együttműködés a turizmus fejlesztése érdekében: közös termékfejlesztés, turisztikai infrastruktúra fejlesztése, közös marketing;

d) közös turisztikai menedzsment.

A Csoportosulás feladatai

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson.

2. Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni.

3. A Csoportosulás további feladatai:

a II. Cikkely 2. pontjában megfogalmazott különös célok megvalósítása programok, projektek útján;

biztosítani a célok és feladatok eléréséhez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását;

az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése.

Az európai területi társulás működésének időtartama: 

Határozatlan

Az európai területi társulás igazgatójának neve és lakcíme: 

Horváth Krisztián 9756 Ikervár, József A. u. 37

Az európai területi társulás képviseleti jog gyakorlásának módja: 

Önálló

Az európai területi társulás alapszabályának kelte: 

2012. augusztus 22

Az európai területi társulás egyezményének kelte: 

2012. augusztus 22

Az európai területi társulás lajstrom száma: 

11.Pk.65006/2012

Az európai területi társulás nyilvántartásba vételének időpontja: 

2012. október 17

Az európai területi társulás nyilvántartási száma: 

12

Az európai területi társulás alapszabálya: 

Alapszabály (pdf)

Az európai területi társulás egyezménye: 

Egyezmény (pdf)

Az európai területi társulás nyilvántartó lapja: 

Nyilvántartó lap (pdf)