A Régiók Bizottsága 2011. január 27-én létrehozta az EGTC platformot. A platformban a létező és a jelenleg kialakítás alatt álló ETT-k politikai és szakmai képviselői, valamint a szakértői csoport tagjai vesznek részt.

A Régiók Bizottsága 2011. január 27-én létrehozta az EGTC platformot. A platformban a létező és a jelenleg kialakítás alatt álló ETT-k politikai és szakmai képviselői, valamint a szakértői csoport tagjai vesznek részt. A RB nyújt online támogatást a platformnak. A platformnak többek között a következő feladatai lesznek: az ETT-rendelkezések európai uniós és tagállami átvételének és végrehajtásának nyomon követése; az ETT lehetőségeiről és kihívásairól szóló tájékoztatás javítása területi szinten; az ETT-k létrehozásával kapcsolatos tapasztalatcsere elősegítése területi szinten, és az ezzel kapcsolatos bevált gyakorlatok megosztása. A közös konzultatív program (webes fórum) révén a létező és előkészítés alatt álló ETT-k képviselői, az ETT- szakértők és az érdekeltek megoszthatják egymással tapasztalataikat és a bevált gyakorlatokat.

Minden ETT-nek fent lesz tartva egy saját mikroweboldal, ahol hírt adhatnak magukról, és közzétehetnek egyéb tartalmakat. 

A Régiók Bizottsága 2011 óta eddig hétszer rendezte meg az EGTC Platformot, évente egyszer. A 2018. évben októberben tervezik megrendezni a soron következő Platformot, amellyel kapcsolatosan a munkaterv (angolul) ezen a linken érhető el.

Az EGTC Platformról kapcsolatos egyéb tudnivalók a Régió Bizottsága honlapján található meg:

https://portal.cor.europa.eu/egtc/about/Pages/platform.aspx