Az ETT alapításának elengedhetetlen feltétele a szoros együttműködés fennállása a társuló felek között. Szükséges egy elérni kívánt közös cél meghatározása, amely az ETT elsődleges feladata az alapítás tekintetében. Ezt követően meghatározandóak a társulás feladatai, hatásköre, illetve a lehetséges tagok köre. A folyamat következő lépése az ETT székhelyéről való döntés, amely meghatározza az alkalmazandó jogot, ezért különösen figyelemmel kell lenni a tagállami ETT szabályozásra. Az alapítás menete az alapszabály, illetve egyezmény tervezet elkészítésével folytatódik, amelyben ajánlott jogi segítség igénybevétele. A társulni kívánó felek ezt követően döntenek a kötelező és lehetséges szervekről, majd alakuló ülést tartanak. Ezután megtörténik a jóváhagyási kérelmek tagállamonkénti jóváhagyó hatósághoz való benyújtása, melyet a székhely szerinti tagállamban történő nyilvántartásba vétel követ. Az ETT alapítás folyamata a bejegyzett társulás Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésével zárul.