A program nemzetközi tervezési munkacsoportja 2012. április 17-én kezdte meg munkáját az érintett szaktárcák és a programtérség megyéinek részvételével.

A munkacsoporti ülések szervezési és szakmai feladatait a jelenlegi program Irányító Hatósága és Közös Szakmai Titkársága segíti. Magyar oldalról az alábbi szervezetek felelősek a tervezésért: Miniszterelnökség, Nemzetgazdasági Minisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzatok és a VÁTI Nonprofit Kft. a Nyugat-Dunántúl Regionális Tanácsadó szervezetén keresztül. Osztrák oldalról az Osztrák Szövetségi Kancellária, Burgenland, Alsó-Ausztria, Stájerország tartományok, Graz, valamint Bécs Regionális Tanácsadó szervezet és esetenként tanácsadó státusszal az osztrák szövetségi minisztériumok vesznek részt a munkában. A tervezési munkacsoport munkáját az Európai Bizottság is figyelemmel kíséri. A Regionális Politikáért felelős Főigazgatóság képviselője rendszeresen részt vesz az üléseken és kérdések esetén a tagok rendelkezésére áll.

Az Operatív Program kidolgozásáért felelős szakértőgárda a Mecca Consulting és Vital Pro Kft. részvételével megalakult konzorcium. Jelenleg 11 tervezési csoportülésen vagyunk túl. A tervezésben már elfogadásra kerültek a programban szereplő tematikus célkitűzések és az azokon belüli beruházási prioritások is.

Az elfogadott tematikus célkitűzések a következők:

- 3: Vállalkozások ösztönzése; KKV-k támogatása

- 6: Vízgazdálkodás; kulturális és természeti örökségvédelem; Biodiverzitás és talajvédelem; Innovatív technológiák bevezetése környezetvédelem területén; elmozdulás a zöld gazdaság felé

- 7: Regionális mobilitás fokozása; Környezetbarát közlekedési hálózatok kiépítése; Vasútfejlesztés

- 11: Határon átnyúló együttműködések

Az intézményi struktúra a 2007-2013-as periódushoz hasonlóan áll majd fel (Irányító Hatóság Burgenlandban, Közös Technikai Titkárság Sopronban). Forrás tekintetében a magyar fél megközelítőleg 31,2 millió eurót, míg az osztrák oldal kicsivel több mint 47 millió eurót allokál a program költségvetésébe.

A következő tervezési munkacsoportülésre 2014. május 5-én kerül sor, ahol remélhetőleg már véglegesítésre kerülhet az Operatív Program tervezete.