A Határon átívelő együttműködést szolgáló Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átívelő együttműködéséről szóló szlovák-magyar Egyezmény alapján, annak végrehajtása érdekében 2004-ben alakult meg.

A Bizottság célja a helyi és területi önkormányzatok és közigazgatási szervek közötti határ menti együttműködések segítése, az információcsere, a jószomszédi kapcsolatok erősítése, ösztönzése és továbbfejlesztése. A Bizottság évente kétszer tart ülést, az eddigi eredményes együttműködés során számtalan országainkat, illetve a határtérséget érintő téma megbeszélésére került sor. A Bizottság 15-15 fős szlovák és magyar tagozatában fele részben az önkormányzati érdekszövetségek által delegált – szlovák kapcsolatok ápolásában aktívan közreműködő – önkormányzati vezetők, fele részben pedig a különböző tárcák által delegált személyek munkálkodnak. A Bizottság ülésein meghívottként ezen kívül a fórumon szereplő témák által érintett szervek szakértői és vezetői, polgármesterek, illetve nagykövetségek képviseltetik magukat. Ennek megfelelően a bizottság egyik legfontosabb feladata a helyi érdekek, elképzelések, célok becsatornázása a központi államigazgatás rendszerébe.

A Bizottság különlegesnek számít a vegyes bizottságok rendszerében annyiban, hogy üléseit rendszerint a határtérségben tartja. A leggyakrabban előkerülő témák közé tartozik a határon átnyúló infrastruktúra és közösségi közlekedés ügye, a turizmus, a határon átnyúló munkavállalás problémái, illetve az európai területi társulások bemutatkozásai.

Az eddig elért legfontosabb eredmények közé tartozik a a Sátoraljaújhely-Kisújhely közúti határátkelő megnyitása, az Ipolyon 2011-12-ben átadott két új híd megépítése, vagy a határokat metsző utak jellegéről szóló megállapodás aláírása (melynek melléklete tartalmazza a meglévő, illetve megépítendő közúti kapcsolatok felsorolását). Európai területi társulásból a legtöbb (azaz kilenc) egész Európában a magyar-szlovák határszakaszon működik.

A vegyes bizottság célja a jelenlegi munka folytatása a határon átnyúló egészségügyi együttműködések, illetve a vidékfejlesztés (LEADER csoportok nemzetközi együttműködése) területére is kiterjesztve.

A magyar tagozat elnöke dr. Szabó Erika területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár (KIM), alelnöke dr. Fónagy János államtitkár parlamenti államtitkár (NFM). A magyar tagozat tagjait a következő szervezetek delegálják:

 • Külügyminisztérium
 • Belügyminisztérium
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 • Nemzetgazdasági Minisztérium
 • Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
 • Községi Önkormányzatok Szövetsége
 • Megyei Jogú Városok Szövetsége
 • Magyar Faluszövetség
 • Országos Szlovák Önkormányzat
 • Magyar Önkormányzatok Szövetsége
 • Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége
 • Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

A Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság Alapszabályzata innen tölthető le.